Om raseduer

Det finnes et stort antall forskjellige raseduer med hver sine særpreg, men felles for dem alle er at de stammer fra Columba Livia – Klippeduen. Domestiseringsprosessen startet trolig alt for omkring 5 000 år siden. 

Tamdua ble innført i Nord-Amerika av kolonister ca 1603–1607, der den raskt etter forvillet seg og senere spredte seg til store deler av kontinentet. De ville amerikanske tamduene (byduene) er således av mye yngre dato enn de europeiske.

Tamdua slik vi kjenner den i dag, består av byduebrevdue og mer enn 400 ulike dueraser på verdensbasis. Bydua er en forvillet form av tamdua, mens brevdua i dag primært avles for konkurranser i hurtigflyging, men ble tidligere helst avlet for sine egenskaper som budbringere. Et eksempel på en duerase som har vært med å utvikle dagens brevduer, er den Engelske Carrieren. Carrier betyr å bære, og det var en mye brukt brevdue i tidligere tider. De mer enn 400 duerasene i dag avles helst for sitt eksteriør og konkurrerer om å være nærmest raseduestandarden på dueutstillinger i dag. Under utstillinger sitter duene i bur, og en dommer bedømmer ut ifra strenge kriterier i rasestandarden som f.eks. figur, holdning, struktur på fjær osv.


Her er en film hvor veldig mange av verdens dueraser er presentert.

Litt mer om raseduer her