Om oss

VELKOMMEN TIL NORSK RASEDUEFORBUND!

Norsk Rasedueforbund`s formål er å fremme raseduesporten i Norge, og representere sporten internasjonalt.

Bli medlem? Klikk her for valg av forening nærmest deg

Norsk Rasedueforening (NRF) er en sammenslutning av landets 7 lokalforeninger og 6 godkjente spesialklubber, og er tilsluttet Europaforeningen «Entente Europeenne d’Aviculture et de Cuniculture» (EE).  Representantskapet er foreningens øverste myndighet, og består av NRF styre samt representanter fra hver forening. Årsmøtet avholdes i januar.

Det første styremøtet ble avholdt 16. desember 1945 på Hotel Ritz i Gøteborg, men flere av foreningene har en eldre historie enn det. Den yngste foreningen, Rase og Flyvedueforeningen NOR, ble opprettet i 2011 og har tilhold på vestlandet.

I 2019 ble historien om NRF utgitt i bokform, forfattet av Bjørn Carlo Andersen. Et fantastisk stykke arbeid med å samle all info om fortid og nåtid i historisk perspektiv i et samlet verk. Du finner en liten intro til boka her.NRF STYRE


Formann:
Nina Solbjørg

Kasserer:
Terje Ree

Sekretær:
Terje Eljervik

Styremedlem:
Kjell Ove Bognøy

Varamedlem:
Cate Iris Carlo Hansen

DOMMER-RINGEN:

Leder:
Jan Oksnes
Utvalgsmedlem:
Ole Gunnar Torp
Utvalgsmedlem:
Johny Larsen

Lov for Norsk Rasedueforbund:


Instruks for Dommerringen: