Norsk Tomlerklubb Arkiv

Norsk Tomler Klubbs Årsmelding 2023.

Formann: Jan Oksnes

Kasserer: Arne Melheim

Aktiviteten har vært lav pga covid-restriksjoner siste årene og medfølgende lite utstillingsaktivitet. Imidlertid er klubben kommet i gang igjen og forhåpentligvis vil aktvitetsnivået øke. En hadde i 2023 8 medlemmer derav 1 i Danmark.

Hovedbekymring for klubben er at Norsk Tomler blir sett på som en vanskelig rase og dermed har nedadgående utbredelse. Norsk Tomler er nasjonalrasen vår og NT-klubben har en viktig rolle i å bevare denne. NT-klubben vil arbeide videre med standardbildet for rasen og holde standarden oppdatert. Vi råder også oppdrettere til å ha fokus på vitalitet og evne til å fore frem sine egne unger, og ikke bare ha fokus på den perfekte utstillingsdue. På denne måten håper at NT øker utbredelsen og blir oppdrettet av flere. Økonomien i klubben er god og en besluttet derfor å sette opp en pengepremie til utlodding for alle som stilte med NT på LU-24. Dette for å stimulere interessen for NT og skape lit oppmerksomhet for Rasen.

For Norsk Tomler Klubb, Arne Melheim
Tomlertreff m/ årsmøte i Haugesund

Tidspunkt:       Lørdag 7. oktober 2023, kl 11:00

Sted:                 HRF-Brakke ved Haugesund Travbane

Styret i Norsk Tomlerklubb vil avholde tomlertreff (årsmøte) der vi ønsker å samle oppdrettere av NT for å sette retning for vår nasjonalrase. Det er nå få oppdrettere av rasen i Norge, og den blir sett på som en vanskelig rase hovedsakelig pga problemer med å ta opp sine egne unger. Få oppdrettere gir igjen tilgang på lite avlsmateriale (innavl?).  

Agenda for dagen:

  1. Årsmelding
  2. Veier videre for rasen
    1. Gjennomgang standard/standardbilde
    2. Behov for en formålsparagraf for NT-klubben?
    3. Andre tiltak?
  3. Valg

Vi vil servere noe enkel mat for kr 100,-. 

Påmelding til Jan Oksnes (tlf 980 45 794)

Mvh Norsk Tomlerklubb

Jan Oksnes


NORSK TOMLER KLUBB

Tomlermøtet med Årsmøte kommende lørdag er avlyst p.g.av

manglende påmelding.

Mvh.

Styret.


———————

Tomlertreff og årsmøte

Lørdag 3.oktober 2020.Kl 11.00 -15.00-

HRF foreningslokaler Haugaland Travpark.

Årsmøte :

Siden sist

 Økonomi fra kasserer.

Dommere til HU og LU.

Valg. SH er på valg.

Eventuellt.

Tomlertreff.

 Tomlerklubben inviterer til treff.

Som vanlig tar vi med oss ungdyr ( 2019 og 2020 sesongen )til vurdering og gjennomgang.

Er det noen som har duer til en ev. auksjon  – salg,gi beskjed om dette ved påmelding-

Kontingent kr 100.- 0g servering under treffet kr 100.- betales ved ankomst til Gunnar.

Påmelding til Gunnar senest tirsdag 29.september pg.av maten.

Velkommen til en trivelig og lærerik lørdag.

Gunnar – Svein H


—————————


Tomlerklubbens årsmøte blir avholdt i forbindelse med LU-20 på Sola.

Lørdagen skulle vel være det mest passende.

Tid og sted blir opplyst på bur nr.1

 På agendaen står følgende:

Åpning v/formann.

Siden sist : Tomlertreffet – Høstutstillingen.

Regnskap av kasserer.

Dommere til kommende HU og LU.

Valg : Kasserer er på valg.

Eventuellt.

 
Gunnar

Svein H


—————————

ÅRSMØTE NORSK TOMLERKLUBB.
Haugesund lørdag, 9.oktober 2019

Åpning v/form.
Orientering fra Tomlertreffet.
Dommere til kommende utstillinger.
Regnskap.
Valg
Eventuellt-

 
Tid og sted vil bli opplyst på bur.nr 1.

 NT – styret


—————————–


——————————


Årets Tomlertreff  05.10 2019 er like rundt hjørnet.Husk å melde deg på enten du er oppdretter eller dommer.

På grunn av matbestilling må vi ha bindende påmelding senest kommende onsdag.

Påmelding til Gunnar 97177204.

———————————

ÅRETS TOMLERTREFF.

Velkommen til årets Tomlertreff,lørdag 05.10.2019. kl 11.00.

Haugesund Rasedueforenings Lokaler – Haugaland Travpark.

Vi tar med oss årets/fjordårets ungdyr.

Stiller dem opp i bur,og får en gjennomgang – diskusjon.

Kjøp og salg/auksjon – vi ser hva vi får til.

Gunnar tar seg av bindende påmelding p.g.av mat og drikke.kr 100.-

gunnar.brandal@haugnett.no  ev.tlf  97177204

 Kontingentinnbetaling.kr 100,-


NT – styret

Gunnar-Svein H

————————————

Vedrørende NT TREFF 6 oktober 2018 – endring av dato


På grunn av at SJRF har planlagt lokalutstilling/sert.skue i noen raser har NT klubbens styre funnet ut at vi flytter hele treffet til Høstutstillingen.

For å ikke ta for mye tid fra utstillingen, avholder vi kun årsmøte for 2018 med ordinære årsmøtesaker.

Er det noen som ønsker å ta opp noe på årsmøtet vil styret ha dette inn i god tid.

Tid og sted kommer vi tilbake til under Høstutstillingen.

 NT styret


————————————–


NORSK TOMLERTREFF – ÅRSMØTE 2017 – 7 oktober

HRF sitt klubblokale på Haugaland Travpark  11.00 – 15.00

 Årsmøte
«Norge Rundt»,hvordan har årets avl blitt.
Tolking – forståelse av standarden.
Gjennomgang av ungdyr.
Auksjon.

Vi legger inn en matpause , vil du delta her kr 100.-
Kontingent kr 100.-
Ta med penger og spar kassereren for unødig arbeid.
Vil oppfordre medlemmene til å bli flinkere til å ta med ungdyr.
Om du skulle ha ett par til auksjonen hadde dette blitt satt pris på.

Påmelding til Gunnar 97177204 – gunnar.brandal@haugnett.no


——————————————

Sentrale aktører i NT klubben på besøk hos Egil en februardag i 2015

_______________________________

NT – Treff og Årsmøte – Lørdag 3. oktober 2015 kl 11.00 på Avaldnes, Karmøy.

Vi starter med årsmøte – valg og eventuelle saker.
Tomlertreffet blir som foregående år ,- en god og lærerik drøs om NT.
Nytt av året blir en auksjon over noen par NT gitt av medlemmer.

Vi tar med duer av årets avl , og her må alle delta.

Det blir litt å bite i , så ta med kr 150.-
Kontingenten kr 100.- betales til Gunnar ,så spares det både porto og tid.

Vel møtt i “ Tomlerklubbens selskapslokaler “ på Avaldsnes.
Meld deg på hos Gunnar pr.mail / tlf. 97177204 i god tid.


————————————

——————————————Norsk tomler nytt – 2011

STANDARDEN ER FERDIG.

Ofte kan demokratiske prosesser ta tid. Revideringen av Norsk Tomler standarden er ett godt eksempel på det.
Det er nok 4 – 5 år siden vi startet dette arbeidet ,og på  NT- Treffene har dette vært en selvsagt gjenganger på agendaen.
Alle har hatt mulighetene for å komme med sine tanker, og resultatet kan vi alle være stolte over. Undertegnede har sittet mange timer foran PC skjermen for å sy det hele sammen.
Hans Petter har satt opp det endelige resultatet , og sørger for at vi får dette under Tomlerklubbens nettsider.Takk til HP som har travle dager for tiden.

Vi ble på NT Treffet på Henderson Airport Hotell enige om at vi måtte tilpasse standarden til EE – malen. Dette er gjort.
Utseende og oppbyggingen kan nok virke litt fremmed til å begynne med, men dette er nok bare en overgang.
Det innholdsmessige har selvsagt fått en oppgradering, det er jo det vi har arbeidet med og er blitt enige om. Teksten er nå mye klarere og forståelsesfull. Danske ord og uttrykk er borte – nå er standarden helnorsk, som Norsk Tomler!

Vårt æresmedlem Jan Heldal fortjener en ekstra takk i denne forbindelsen.
Når vi startet prosessen med standarden holdt han ett fengende foredrag om NT `s historie og prosesser rundt tidligere standardendringer. I tiden etter har jeg ” brukt ” han som mentor og rådgiver.

Du finner nå den reviderte standarden vedlagt som pdf-fil under


Vil anbefale at medlemmene og ikke minst dommerne gjør seg kjent med den reviderte utgaven. Tomlerklubben vil få den trykket opp ,så du vil nok motta ett eksemplar utpå høsten.

NT- STOFF TIL NETTSIDENE VÅRE

Tomlerstyret kunne tenkt seg en oppegående nettside.Vi er i grunnen litt misunlige på Hønsedueklubben og hva de har fått til, men om vi skal få til noe tilsvarende trenger vi stoff. Tips ,ideer og bilder. Har du noe å bidra med ,send det til sharviks@online.no.

Svein Harald Vikse