Norsk Tomler

Norsk Tomler er Norges nasjonalrase. Den kan spores bakover i flere hundre år. Dengang levde den som frittflyvende på bondegårdene, og måtte finne føden selv.
Klostermunkene har også hatt stor innflydelse på Norsk Tomler frem til slutten av 1800 tallet. På dette tidspunktet kom oppdrett av Norsk Tomler inn i mer organiserte former.

Tidlig på 1900 tallet ble det arrangert utstillinger i Christiania, og her var Norsk Tomler representert. Dengang var duehold i organiserte former forbeholdt de velhavende.

Norsk Tomleren opplevde tøffe tider under andre verdenskrig, og det var få duer igjen da frigjøringen kom. Dette førte til import av enkelte Norsk Tomlere fra Danmark, og av kortnebbede tyske tomlerraser som ble krysset innpå våre Norske Tomlere. Dette resulterte i blant annet kortnebbede duer som ikke kunne reprodusere seg selv.
Selv i dag må den ofte ha hjelp til å fostre opp ungene sine, men bevisst avl av lengre og sunnere nebb har det siste tiåret snudd utviklingen i en positiv retning.

Har man Norsk Tomler på dueslaget vil det alltid være livlig. Den er sunn, vital og i aktivitet dagen lang. Den karakteristiske klaskingen med vingene er nokså særegent for Norsk Tomler, og en hann i full vigør er et syn for øyet, og en opplevelse.

Norsk Tomler finnes i ensfarget, båndet og tigret, og man finner alltid en farge og tegning man liker.

Norsk Tomlerklubb