Norsk Petent Klubb

Petenten – er nå godkjent som en norsk mefikkrase av den europeiske standardkommisjonen i Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture

Duerasen er godkjent som Norsk Mefikk – Norwegian Frill på engelsk.

Både standardbilde og standardtekst er godkjent og blir innlemmet i den europeiske standard og raseliste.


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Standardtegning-Norsk-Mefikk.gif


Hovedtrekk for Norsk Mefikk:
Middels stor due med utpreget mefikk karakter.

Kompakt og velproporsjonert med skrånende oppreist holdning.

Brystet bæres høyt og med velutviklet kryss.

Kronen ligger tett til bakhodet og avsluttes med en rosett på begge sider.

Kraftig befjæret «hingstenakke».
 Standardbeskrivelse 22.januar 2019


Formann : Bjørn Carlo Andersen, bj.carlo@online.no ØRF

Kasserer: Ole Gunnar Torp, ole.torp1962@gmail.com ØRF

Utvalg for farge/tegning: Ronald Drotningsvik BPDF, Ole Gunnar Torp ØRF, Bjørn Carlo Andersen ØRFStiftelsen av Norsk Petent Klubb.

Etter at tanken hadde vært luftet en tid, ble det alvor i dette mandag 20-11-2006. Da ble stiftelsesmøtet avholdt i Kantinen til Rikter Svendsen.

Det var fra starten 13 personer som ble med fra ØRF og 2 fra BPDF. Altså til sammen 15 medlemmer starten.

Det første styret ble valgt med Robin Arnesen som formann, Jan Pedersen som kasserer, og Bjørn Carlo Andersen som sekretær. Alle fra ØRF. Medlemsavgiften ble fastsatt til kr. 100 i året.

Søknad skulle så sendes NRF for å bli godkjent på Landsmøtet 2007.

Standarden var nå i ferd med å bli oversatt til engelsk og tysk, og en uttalelse ville komme fra Dommerringen innen den ble lagt frem på Landsmøtet 2007. Og håpet var da deretter at det skulle sendes en søknad til Europaforeningen for godkjennelse der. (Vi kjenner til i etterkant at dette tok sin tid av diverse årsaker).

Alle ønsket fremgang for rasen, og flere hadde allerede startet utveksling av avlsdyr i diverse farger.

Bjørn Carlo Andersen.  

Norsk Mefikk Petent