Norsk Petent Klubb Arkiv

Årsmøte i Norsk Petent Klubb 2020 – på Sola ifm LU

Møtet vil bli forsøkt avholdt på søndag formiddag og tidspunkt vil bli satt opp ved første burnummer for rasen.

 Dagsorden:

  1. Åpning.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsberetning.
  4. Regnskap
  5. Premieutdeling fra sesongens utstillinger.
  6. Innkomne forslag som kan leveres skriftlig innen møtet starter.
  7. Forslag til dommere på neste sesongs utstillinger.
  8. Valg. På valg er både leder/sekretær Bjørn Carlo Andersen og kasserer Sigbjørn Johannessen. Disse verv skal velges for 2 år. Fargeutvalg Ronald Drotningvik, Ole Gunnar Torp og Bjørn Carlo Andersen skal velges for 1 år.
  9. Avslutning.

Hilsen styret i Norsk Petent Klubb.Petenten – er nå godkjent som en norsk mefikkrase av den europeiske standardkommisjonen i Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture

Duerasen er godkjent som Norsk Mefikk – Norwegian Frill på engelsk.

Båpde standardbilde og standardtekst er godkjent og blir innlemmet i den europeiske standard og raseliste.

Hovedtrekk for Norsk Mefikk:
Middels stor due med utpreget mefikk karakter.

Kompakt og velproporsjonert med skrånende oppreist holdning.

Brystet bæres høyt og med velutviklet kryss.

Kronen ligger tett til bakhodet og avsluttes med en rosett på begge sider.

Kraftig befjæret «hingstenakke».
 Standardbeskrivelse 22.januar 2019


——————————