Norsk Hønsedueklubb

Engelsk Modena

Svart SchiettiBronze GazziRød Schietti


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er NHK-svartSchiettiModena.jpgDette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er NHK-bronceGazzi.jpgDette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er NHK-rodSchietti.jpg

Tysk Modeneser

Svart – schiettiBronce tricolor – gazziBlå ternet – schietti

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er NHK-svartSchietti.jpgDette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er NHK-broncetriGazzi.jpgDette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er NHK-blaternetSchietti.jpg

Norsk Hønsedueklubb er en spesialklubb underlagt Norsk Rasedueforbund og samler de norske oppdretterne innen hønseduerasene. I Norge gjelder dette for tiden rasene Tysk Modeneser og Engelsk Modena. Klubben har en årlig samling i forbindelse med avholdelse av en sertifikatutstilling. Siden 1996 har dette vært avholdt på Halsnøy i Kvinnherad.

Alle oppdrettere og andre som er interessert i hønseduer er velkommen i spesialklubben. Ytterligere informasjon kan fås ved å henvende seg til en representant i styret eller ved å kontakte en oppdretter. Informasjon om dette samt historien til klubben finner du nedenunder.

Formann Bjørn Olsen – tlf. 95965637
e-mail bjoernolsen2@hotmail.com

Sekretær Jan Oksnes – tlf. 98 04 57 94
e-mail jan.oksnes@gmail.com

Kasserer Ronald Drotningsvik  – tlf.91713192
email rdrotnin@online.no

Sertifikatutstillinger

Landsutstillinger

Høstutstillinger
Modena Opal lasert Gazzi 1,0 97 p Jan Heldal, Halsnøy-2016


Historien:

Det hele startet med et forslag fra Østfold Rasedueforening, v/Bjørn Carlo Andersen, til Representantskapsmøtet i Arendal 30.01-71 om å opprette nye spesialklubber. Deriblant forslag om å opprette Norsk Modenaklubb. Noe som fikk full støtte fra representantene og det nye forbundsstyret med Tom Rørtvedt som formann.

Den formelle dannelsen av Norsk Modenaklubb ble utsatt til Landsutstillingen i Haugesund januar 1972. Søndag 30.01.72 ble klubben stiftet og følgende pesoner satt i det første styret:

Formann Tom Rørtvedt
Sekretær Olav Graasvold
Kasserer Jørgen Tingstveit
Styremedlem Knut Normann-Larsen.

I 1996 med Arne Henanger som formann skiftet klubben navn til Norsk Hønsedueklubb og inkluderte dermed rasene Tysk Modeneser og King i klubben.

Hønsedueklubbens årlige og store høydepunkt er treffene vi har på Halsnøy. Denne tradisjonen har etterhvert mange år bak seg og første treff var i oktober 1996.

Modeneser Sort Gazzi 1,0 97 p Ronald Drotningsvik, Halsnøy-2016


Bjørn Olsenbjoernolsen2@hotmail.comEngelsk Modena
Gisle Eide Engelsk Modena, Tysk Modeneser
Johnny Larsenbleikne@online.noHelmet, Engelsk Modena
Jan OksnesJan.oksnes@gmail.com Tysk Modeneser, Orientalsk mefikk, Norsk Tomler, Tysk Skjoldmefikk
Jan Heldaljan.heldal@broadpark.no Engelsk Modena, Tysk Modeneser
Odd Helge Vågen ohelvaag@online.noTysk Modeneser
Johnny Eide Engelsk Modena
Ronald Drotningsvikrdrotnin@online.noTysk modeneser, Show racer, Hamburg kalott, Birmingham roller
Trond Børseth trond-bo@online.noTysk Modeneser
Svein A. Øvrevik Engelsk Modena
Glenn Gundersen Engelsk Modena, Afrikaner
Arne Tysværarne@taksthuset.asTysk Modeneser
Mailupillai Maheswaranmailu.maheswaran@enivest.netEngelsk Modena, Lahore, Kineser
Terje Eljervikeljervik@haugnett.noEngelsk Modena
Jørgen EljervikJo-eljer@online.no Engelsk Modena
Bjørn Kjetil Gulbrandsenbk72@online.noTysk Modeneser, Dansk Tomler
Kurt Johan Dalenkurtjohandalen@gmail.comTysk Modeneser
Joachim A. Dalenjoachim.dalen1@gmail.comTysk Modeneser
Stein Thorsenstein.thorsen@yit.noEngelsk Modena, Brevduer
Per Nielsenpn-lokoy@online.noNurnberg svaler, Lahore, Bergens tomler
Rolf Helgesenrolf.helgesen@decipher.noTysk Modeneser, Dansk Tomler, Carrier
Jon Fløystadjon.floistad@c2i.netEngelsk Modena, Antwerpen Smerle
Karl Yngve Eide Engelsk Modena, Brevdue
Hans Petter Nerneshp@nernes.comEngelsk Modena, Afrikansk Mefikk
Aastein Aaseaasteinaase@hotmail.comEngelsk Modena, Antwerpen Smerle
Thorvald Pollestadtangen1b@broadpark.noEngelsk Modena, Norsk Tomler

NHK Arkiv