Norsk Hønsedueklubb Arkiv

Hønseduetreff  hos Jan Oksnes 15-17 okt. 2021

Maks 10 duer pr oppdretter.
Fest lørdagskvelden med Johny L som kokk.
Dersom alt går bra, dømmer Henrik Trevor P Tyskerne. Modena dømmer Jan O. Overnatting kan ordnes!!  

NB. Påmelding til Jan O innen 10 okt  jan.oksnes@gmail.com


Hønseduetreff 16-18 okt. -20 i Stordalsveien  19 Haugesund.     

Dommer tysk MN  Henrik T Pedersen DK

 Dommer Modena Jan Oksnes

Påmeldingavgift pr stk. Tysk modeneser kr 50 og Modena kr 25

Påmelding til jan.oksnes@gmail.com innen 1 okt.  

Spleisefest lørdagen med hjortekjøtt / avec             

Håper på ett hyggelig treff.                                                                                                                     

Kontingent Hønsedueklubben kr 150 betales inn på konto.3624.20.38848 innen treffet.     

—————-

Hønseduetreff 25-27 oktober 2019 i Stordalsveien 19 i Haugesund.

Maks 10 stk duer pr. utstiller. kr 40 pr due.

Felles bedømmelse med Jan Oksnes som overdommer. Duene skal i bur fredag.

Spleisefest lørdag.

                                                                              
Påmelding til Jan Oksnes tlf. 980 45794   innen 15.okt

——————–

Styret i Hønsedueklubben vil informere om at årsmøte i Hønsedueklubben vil bli avholdt på høstutstillingen-18 i Haugesund.

Siden det ikke blir Halsnøy treff i år,blir dette en god løsning.

Her blir det avholdt vanlig årsmøte med saker og valg..

Saker til møte må sendes til styret i forkant av møte. senest en uke før møte.

Vi vil prøve og få gjennomført en felles gjennomgang av duene og bedømmelsen med

Dommerene.

Håper på masse duer og mange positive opplevelser sammen..

 
For Hønsedueklubben

Johnny larsen.

———————–

Til Hønseduetreffet 20.-22.oktober 17 er det påmeldt 79 duer.

Hans Petter Nernes utgår som dommer og erstattes av Jan Oksnes/Johny Larsen.

                                                            
————————  

Hønsedueforeningens 40 års jubileum – Halsnøy 2012
Årest sertifikatutstilling for Modena og Tysk Modeneser arrangeres på Halsnøy i helgen 19.-21. oktober. Denne helgen feires også Norsk Hønsedue forenings 40 års jubileum.

Dommer på Modena blir Clay Rogers fra England, som vi forøvrig kjenner fra LU i Haugesund i år. Dommer på Tysk Modeneser blir Hans Petter Nernes.

Burpenger pr due er kr. 40,- Ønskes det salgsbur så koster det kr. 20,-

Påmelding sendes Hans Petter Nernes, senest 1. oktober til hp@nernes.com
evt. Postboks 173, 5501 Haugesund.
NB! Salgsbur skal også meldes på forhånd slik at det kan planlegges hvor mange bur som behøves.

Når det gjelder overnatting i hytte/rorbu så kan Gisle Eide kontaktes på tlf: 99210188.
Det er også mulig å overnatte på «hotellet»/Misjonshuset og en kan da kontakte Reidun på tlf 95118750.

Som vanlig blir det arrangert «det store sjømatsbord» om lørdagskvelden.

Alle er hjertelig velkommen! 
 
———————


Halsnøy 2011
Det synes nå sikkert at Willi Reichert fra USA dømmer Modena på Sertifikatutstillingen på Halsnøy. Dette ordner seg takket være Jan Heldals gode vennskap og kontaktnett og vi ser frem til en begivenhetsfull helg på Halsnøy.

Når det gjelder overnatting på «gamlehjemmet/misjonshuset» så har Jan Heldal snakket med Reidun for å få aktuelle priser.
Enkelt rom pr. natt m/frokost kr. 590.- Dobbeltrom pr. natt m/frokost kr. 750.- pr. rom.
Nummeret til Reidun er: 95118750

Når det gjelder overnatting i hytte/rorbu er Gisle Eide mannen å kontakte.
Gisle har tlf: 99210188