LU 2022 – Avlyst

SJRF har nå satt en dato for årets LU, 12.-16. oktober. Mer info kommer etterhvert.


I dag har utstillingskomiteen i SJRF i samarbeid med NRF´s styre tatt den tunge beslutningen å avlyse landsutstillingen 14 – 16 januar.

Vi har i dag vært i kontakt med avdelingssjef i mattilsynet Rogaland, Geir Nødland som opplyser at restriksjoner for kommersielt fjørfehold sannsynligvis blir opphevet 24. desember. Men portforbudet for hobbyfjørfehold vil fortsatt gjelde til ut i midten av januar.

Også corona epidemien har økt i omfang slik at myndighetene har strammet inn og frykter ytterligere økning etter julen.Disse to situasjonene danner derfor grunnlaget for at vi dessverre ser oss nødt for å avlyse på dette tidspunktet.

Vi vil jobbe for at vi derimot kan få det til å arrangere landsutstillingen til høsten 2022.

Våre tanker går til Geir Rune Eriksen og hans hotell som atter en gang blir skadelidende på generelt basisis og i forbindelse med utstillings arrangementet.

Selv om det er en trist melding å få lille julaften så vil vi likevel ønske dere en riktig God Jul og Godt nyttår !

Beste hilsen SJRF v/Terje Ree


Som de fleste har fått med seg så har det nå vært utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i 2 fjørfe besetninger i Klepp. Begge er nå sanert.

Det er innført portforbud i hele sør-Rogaland for alt fjørfe og fugler som er holdt i fangenskap. Det er ikke fastsatt noe tidsperspektiv for hvor lenge dette portforbudet vil vare.

Hva som vil skje med den kommende landsutstilling er usikkert på det nåværende tidspunkt.

På vegne av NRF skal Vet. Nils Reither og seniorforsker i NIBIO, Magne Sætersdal forsøke å komme til en forståelse med Mattilsynet om duers situasjon i forhold til fugleinfluensa og tillatelse til å avholde utstilling. Dette kan være mulig med dokumentasjon som er til rådighet. Det er også opprettet kontakt og avtale om samarbeid om dette med formannen i Norges Brevdueforbund, Geir Erling Birkeland.

En søknad er under utarbeidelse, noe som er en hastesak med tanke på påmeldingsfrist 22.12.

Det tas da en endelig beslutning om vi skal fortsette forberedelsene til utstillingen eller sette punktum ut fra Mattilsynet sine eventuelle restriksjoner.

Men vi håper i det lengste at det vil gå over slik at vi kan holde en etterlengtet utstilling.

(NB! innbetaling utstillingsgebyr utsettes til en uke før utstillingen)

For utst.komiteen

Terje Ree


Lands-og jubileumsutstilling 2022 på Quality Airport Hotel Stavanger

 

Stavanger og Jæren Rasedueforening inviterer alle duevenner til landsutstilling på Sola 14 – 16 januar 2022. Denne utstillingen blir også en markering av foreningens 70 års jubileum.

Håper mange duer og duefolk kan samles denne helgen.

 

Påmelding av duene sendes til utstilling@raseduen.no innen 22. desember.

Påmeldingskjema finnes på raseduen.no.

 

Burpenger kr 70,- pr. due betales inn til konto 35204473224  v/kasserer Thorvald Pollestad til samme tidsfrist.

 

Duene skal være i burene senest kl. 22.00 på torsdagen.

 

Den enkelte forening står ansvarlig for innsetting av medlemmenes duer, og at skjema for vaksinasjon/helseerklæring  blir levert til Terje Ree når duene settes inn i burene.

Skjema finnes på raseduen.no.

 

Utstillingen er åpen lørdag kl. 09.00 til 18.00 og søndag kl 09.00 til 14.00

 

Arrangør´s premiering blir sløyfer og glass med SJRF´s logo.

 

Lørdag kveld blir det duebingo. En due blir sluppet inn i et stort bur der bunnen er oppdelt med nummererte ruter. Så blir spørsmålet – hvor skiter duen ? Fin pengepremie til den som får skiten.

 

Det blir tilgjengelige bur for salgs og bytteduer til kr 10,- pr due. Betales til Thorvald Pollestad ved innsetting.

NB! Disse duene skal også være med på skjema for vaksinasjon/helseerklæring.

Hjertelig velkommen !

For SJRF Terje Ree


————————————-

Vi anbefaler overnatting på hotellet. Geir Rune har komt med gode tilbud på mat og overnatting til tilreisende, utstillere og dommere.

All bestilling direkte til geir.rune.eriksen@choice.no eller tlf.99746037

 

Priser i forbindelse med utstillingen.

Pakke 1 torsdag – fredag:

               Frokost fredag

               Enkeltrom 895,-

               Dobbeltrom 1095,-

Pakke 2 fredag – søndag:

               2 retters middag fredag

               Frokost lørdag

               Kaffe, te

               Frukt

               Soft ice og poppcorn

               Lunch lørdag

               3 retters middag lørdag

               Frokost søndag

               Enkeltrom   2650,-

               Dobbeltrom 2250,- (pr. person)

 Pakke 3 lørdag – søndag:

               Lunch lørdag

               Kaffe, te

               Frukt

               Soft ice og poppcorn

               3 retters middag lørdag

               Frokost søndag

               Enkeltrom   1600,-

               Dobbeltrom 1400,- (pr. person)

Pakke 4 lørdag – søndag:

               3 retters middag lørdag

               Frokost søndag

               Enkeltrom   1300,-

               Dobbeltrom 1000,- (pr. person)

Pakke 5 dagpakke:

               Lunch

               Kaffe, te

               Frukt

               Soft ice og poppcorn

Pakke 6 middag:

               3 retters middag

               500,-

Pakke 7:

               Kaffe, te

               Frukt

               Soft ice og poppcorn

               100,-