LU 2021 – Avlyst

Landsutstillingen 14.-17. januar 2021.ER AVLYST !!


Den oppsatte dommerlisten med utenlandske dommere er ikke aktuell pga covid-19 epidemien, men det jobbes for å få til en dommerliste basert på norske dommere.

Situasjonen vurderes løpende og hotellet opplyser at de, basert på de smitteråd som gjelder pr 7.11. , kan arrangere opplegget.

Påmelding til LU vil være åpen frem til 20 desember, send til utstilling@raseduen.no

Påmeldingsavgift er kr 75,- pr. due som skal innbetales til bankgiro 1503.66.80552 v/Kasserer Gunnar Brandal – NRF

Hotellpriser blir samme som ifjor og reservasjon gjøres til Geir Rune Eriksen.

Oppdatert dommerliste pr. 8.11.20

Norsk Tomler Ole Gunnar Torp
Bergens Tomler         Torbjørn Jektnes
Nork Mefikk          Ole Kjell Løvås
Formduer        Johny Larsen
Vorteduer              Bjørn Carlo Andersen
Tysk Modeneser     Odd Helge Vågen og Ronald Drotningsvik
Eng. Modena              Johny Larsen
Pustere/Kroppert         Hans Petter Nernes
Fargeduer        Svein Harald Vikse
Trommeduer             Bjørn Carlo Andersen
Kineser           Terje Ree
Strukturduer           Terje Ree
Mefikker               Jan Oksnes
Gl.Tysk mefikk             Bjørn Carlo Andersen
Svensk Mefikk             Bjørn Carlo Andersen
Dansk Tomler               Jan Oksnes
Utenl.Tomler             Johny Larsen
Svensk Tomler             Bjørn Carlo Andersen

Det planlegges fra NRF styrets side at Landsutstillingen 2021 blir avholdt på Quality Airport hotell på Sola 14-17.januar 2021

Foreløpig dommerliste
Norsk Tomler Ole Gunnar Torp
Bergens Tomler Ole Kjell Løvås
Norsk Petent Ronald Drotningsvik
Formduer Johny Larsen
Vorteduer Jan Oksnes
Tysk Modeneser Kay Von Dohlen – DE
Eng. Modena Johny Larsen
Pustere/kropperter Kurt Jensen  – DK
Fargeduer Hans Ove Christiansen – DK
Trommeduer Bjørn Carlo Andersen
Kineser Anders Christiansen – DK
Alle andre strukturduer Jan Oksnes
Mefikker Hans Ove Christiansen – DK
Dansk Tomler Anders Christiansen – DK
Alle andre Utl.Tomlere        – Jan Oksnes
Reserve Torbjørn Jektnes