LU 2017 – Avlyst

Landsutstillingen 12.-15. Januar 2017 er AVLYST

Utstillingsforbud i Sør Norge
(se info under)
Mattilsynet avslår vår søknad om å avholde LU i januar 2017.


Mattilsynet innfører portforbud for enkelte områder for å beskytte norsk fjørfe. Gjelder fra 25.november og inntil videre.

Et portforbud betyr at:

  • Fjørfe som holdes utendørs, skal holdes slik at de ikke kan komme i direkte kontakt med ville fugler. ; «portforbud»
  • Det er forbudt med ansamlinger av fjørfe, som for eksempel utstillinger, i risikoområder.
  • Det er registreringsplikt for hold av fjørfe i risikoområder

Viser for øvrig til informasjonen som ligger på www.mattilsynet.no