Jubilanter

Mandag 18. mars fyller Nina 50 år !

Sammenlignet med oss eldre duefuter, er Nina relativt fersk i duemiljøet.

I 2016 ble hun medlem i SJRF, allerede i 2018 ble hun valgt inn i forbundstyret og er nå inne i tredje året som formann. Nina er en saklig og strukturert person. Noe hun har vist gjennom ledelse av NRF, oppbyggingen av den nye hjemmesiden, revidering av lover og instrukser og reportasjer på hjemmesiden. Hun er en ivrig fotograf og spesieltinteressert i farger og arvelære.

Hjemme på dueslaget er det først og fremst Fransk Sottobanca, Gml.Tysk mefikk og Norsk petent mefikk som er gjenstand for avl og krysningsprosjekt.

Vi i Stavanger og Jæren rasedueforening gratulerer så mye med dagen !

VI GRATULERER SÅ MYE!


I dag fyller Paul Scholz 85 år!

Vi gratulerer Paul så mye med dagen i dag. Han har hatt duer i en manns alder og vert redaktør for due venne i en år rekke.

Hilsen fra alle duevenner i Bergens praktdue forening.


I dag den 1. februar fyller Rolf Hansen 70 år.

Da han og fruen flyttet fra eiendommen på Randaberg og inn i leilighet for noen år siden, ble det slutt på dueholdet. Men Rolf har alltid fulgt med på hva som skjer i duenorge. Noe som vi har registrert på facebook der han har vært aktiv. I 2023 kom han tilbake i foreningen og etter hvert fikk han mulighet til å ha duer hos Lars Erik Bentzen. Da måtte det selvfølgelig bli rasen Norsk petent mefikk, som han brenner mest for.

Vi ønsker til lykke med dagen !

Hilsen oss i Stavanger og Jæren rasedueforening.


6. juli fyller Per Gunnar Nielsen 80 år!

Den 06 juli d.å. 20023 fyller våre kjære venn og duevenn Peren (Per Nielsen) 80 år.

Han har vært medlem av Bergens Praktdueforening i nærmere 50 år. I denne tiden har han rukket å få med seg flere perioder som formann, også perioder som sekretær i Forbundet, ja faktisk under tre formenn. Han har også fungert som sekretær i foreningen i flere perioder. En riktig bauta i så måte og vil fremstå som en av de markante i foreningen så langt i dens historie. Han var enkel å samarbeide med, hadde alltid gode synspunkter og meninger, men la aldri opp til problemer på noen som helst måte og respekterte alltid flertallets mening.

Han var også en ivrig foregangsmann for formannsmøtene på Velemoen eller hvor de enn måtte være.

Alle vi som kjenner Peren vet hvilke kvaliteter han besitter. Alt han utfører gjøres 100% og han er en perfeksjonist til fingerspissene. Han var alltid delaktig i alle typer arrangementer, løpte, kjørte milevis med plakater etc. for opphenging om at her er det dueutstilling. Han la masse arbeid ned i å sende ut referater, møteinnkallinger, utstillinger, slagvandringer eller hva det nå enn m åtte være. Alt dette i en tid hvor data ikke var som i dag.

For ikke å glemme alt det arbeid han la ned i fotografering av duer for både forening og Forbundet. Et fantastisk arbeid med bilder av virkelig god kvalitet.

Selv i dag uten duer er han opptatt av forningens ve og vel. Hadde alltid meninger og ideer om hvordan og hvilke muligheter der var for å få til en god økonomi.

Peren var også en junoiorens mann, alltid opptatt av at disse ungdommene skulle trives og at de ble tilbudt god kvalitet på duene når de startet, slik at de snarest mulig følte at de var med i miljøet, både i forening og ikke minst på utstillinger.

Uansett hvor du måtte treffe på Peren så var han en humørspreder, alltid lunt og godt humør, ja til å bli glad av.

Han ivret alltid etter å holde lokale utstillinger for sportens fremme.

Når det gjalt selve hobbyen så var Peren av ypperste klasse. Alltid opptatt av kvalitet og at duene fremsto som godt holdt og viste seg i sin beste form. Bare det at han har flere Norgesmesterskap i oppdrett og Best in Show beviser dette. Han opplevde også som den eneste vi vet om som noensinne som kunne velge hvilke rase han skulle bli Norgesmester i da det var lik poengsum for begge raser. Rasene var Nurnberger Svaleduer og Indisk Lahore som også var hans fvorittraser og som til en hver tid lå på topp europeisk nivå.

Han var en mester i å pynte duene til utstillinger. Han var en ivrig deltaker i diskusjoner både på utstillinger og på klubbnivå. Aldri redd for å tilby sin kunnskap, da han var flink til å lese seg opp på mange viktige emner innen sporten, som f.eks. sykdommer og evnt. medisiner for disse. Han sto heller aldri tilbake for å hjelpe til med å passe duene til sine venner om det var nødvendig.
Vi tenker tilbake på de fantastiske sammenkomstene vi hadde i kjelleren hans hvor han hadde lagt ned en masse arbeid med bur etc. for bedømming av våre flygende venner. Så var det alltid laget til noe varmt å bite i, som for eksempel pølse og brød samt Trønder sodd, så da holdt vi oss varm og god i kulden. Bespisningen foregikk nemlig i carporten utenfor kjellerdørn.

Med sviktende helse og spesielle forhold på hjemmebane har han ikke klart å være tilstede på noen av de siste møtene og det er tydelig at han er savnet av alle.

Vi i BPDF gratulerer av hele vårt hjerte Peren med den store dagen og takker for det han har gjort og gjør for foreningen. 80 år er ingen alder Per, så det er bare å starte opp igjen med duer.

Samtidig gratulerer vi Synnøve med mannen og takker henne for det hun har stilt opp med for å hjelpe Per med det han har gjort for oss.

For BPDF

Alf og Steinar


Rolf Henning Hegland fyllte 70 år søndag 4. desember

En litt forsinket hilsen til BPDF sin nyeste Jubilant.  Kunnskapsrik og dyktig i sitt duehold og hans kinesere er kjent både innenlands og utenlands.  Slaget hans gir inspirasjon til det å holde duer som hobby. Selv om Rolf Henning har nå besluttet å trappe noe ned, så håper vi at han fortsatt vil bidra i foreningen med sin kunnskap. 

Bergens Praktdueforening GRATULERER han så mye.

Med hilsen fra BPDF, Arne Melheim


Ronald Drotningsvik fyller 60 år onsdag 5. oktober

BPDF sin yngste pensjonist. Alltid i godt humør og han bidrar med sin kompetanse, han stiller alltid opp når det er på gang noe med duer. Ronald er mest kjent for sine sine gode Tyske Modenesere i ulike rødfarger, men han har siste år gitt et godt bidrag til avl på Bergens Tomlere i ulike farger.

Bergens Praktdueforening GRATULERER ham så mye, og vi håper alle at han fortsetter å bidra i mange år for vår kjære hobby.

Med hilsen fra BPDF, Arne Melheim

___________________________________________________

Rolf W. Tollaksen blir 80år

Rolf fyller 80år søndag 7 August. Men hvem skulle trodd det.

Rolf er en aktiv mann med mange interesser. Duer, hage, akvariefisk, fjellag og mye mye mer.
Som dueoppdretter har han de årene jeg har vært aktiv oppdrettet wiener hvitvinget og Svaber som hovedraser men har også gode Norgestumlere i blått og Indisk høystjert.

For foreningen stiller Rolf alltid opp og må sies å være den sprekeste 80 åringen jeg kjenner. Han bærer store mengder for når det er tid for det og rigger opp og ned utstillinger som en lek.

Som person kjenner jeg Rolf som en rolig, lun og god duevenn. Det er alltid kjekt å høre historier om «gamle dager» når Rolf forteller. Rolf har alltid vært spesielt flink med juniorene som vi har hatt i klubben.

HRF ønsker å gratulere Rolf hjertligst med dagen og gleder oss til mange år i felleskap med vår fine hobby.

På vegne av HRF:
Torbjørn Jektnes

______________________________________________________________

Jan Heldal 80 år den 30.07.22

Jan Heldal er en sjelden kapasitet for duehobbyen i Norge og internasjonalt.
Interessen for duer startet tidlig og det var duer i Nesttunbrekka til ut i midten av tenårene da fotballen tok over. Etter 8 år i Luftforsvaret med stasjon i Østfold var duene med på flyttelasset til Bergen våren 1972.
Det var norske Tomlere fra Øyvind Klavestad og Modena fra vennen Knut Norman-Larsen. Etter overgang til SAS og arbeids-sted i Oslo var hjelp med dueholdet av familie og venner som Alf Knutsen og særlig Jan Bødtker helt avgjørende. Med stadig flere arbeidsoppgaver i SAS og kontor i Stockholm ble det i 1988 klart at det ble for lite tid til duene og dueholdet ble avviklet. Det meste av NT-stammen gikk til Sundve i Haugesund.
Etter noen år sa han farvel til administrative oppgaver i SAS, og tok permanent opphold i Bergen, Her overtok han sin bestefars gårdskruk i Heldalen, der han også bygget nytt hus, og flere dueslag.
Takket være hans «bedre halvdel» Gunvor, og senere også døtrene Siv og Therese, og andre duefuter, ble duene tatt godt vare på når Jan satt bak spakene i «Jumbo-jet’en» 747, over Atlanteren eller til andre destinasjoner på kloden.
Jan har opp gjennom årene oppdrettet mange raser, spesielt Norske Tomlere, Modana, Bergens Tumlere og Påfuglduer. Alle rasene Jan har beskjeftiget seg med, har han raskt oppdrettet vinnerduer på løpende bånd. Hans øye for detaljer og nøyaktige opptegnelser av hver eneste dues stamtavle, resultater og sterke og svake sider, har sterkt bidratt til de gode resultatene.
Dessuten har han blitt dommer i alle disse rasene, og flere til, og blir mye brukt som dommer i Norge og i utlandet.
Jan har også en uvanlig sterk vitenskapelig kunnskap og duenes genetikk, og ellers alle aspekter ved duehold og oppdrett.
Jan Heldal var redaktør av bladet “Duevennen” i tre perioder, tilsammen i 15 år. Hans første blad var nr.1/1975 da han overtok etter Sundve og det siste nr.4/2007 da Vikse ble ny redaktør.
Han produserte veldig mye av innholdet selv, med artikler i verdensklasse, som berørte et vidt spekter av duenes fasinerende verden.. Hans store kontaktnettet, både i USA, Australia, UK, Tyskland, Danmark, Sverige og andre land, har gjort at mye av innholdet i Duevennen også viste hvordan utstillinger, oppdrett, og andre sider ved dueholdet foregår i andre land. Det var derfor spesielt spennende å få Duevennen i postkassen da Jan var redaktør.
Jan har også vært en stor inspirator for mange (unge og eldre) due-entusiaster. Hans brede og dype kunnskap, klarhet i tanke og tale, og omtanke for de rundt seg har gjort ham til en bauta i duehobbyen.
I en årrekke har han vært formann i Rasedueforeningen «Bergen», og med dette har han også stilt kjellerstuen sin til disposisjon for foreningens møter. Som en ekstra bonus for medlemmene av RFB er hans månedlige e-post oppdateringer om hendelser nær og fjernt. I en tid uten utstillinger, uten Duevennen, men med corona og fugleinfluensa, har disse e-postene vært spesielt kjærkomne.
80 år ser ikke ut til å hemme Jan nevneverdig. Et rikt familieliv med en hengivende kone, tre aktive døtre og svigersønner, og en «mengde» ressurssterke barnebarn og et bevisst forhold til egen helse, gjør at han har et meget aktivt liv, og samtidig prioriterer dueholdet høyt.
Vi Gratulerer Jubilanten, og ser fram til hans tilstedeværelse og innsats i årene som kommer.
Hilsen Rasedueforeningen Bergen, og andre duevenner !


Erling Friestad fyller 75 år!

Søndag 17. juli feirer Erling Friestad sin 75 års dag. Så da blir det nok blant annet servert marsipankake som så mange ganger før. Erling jobbet nemlig som konditor hos Bakers i nesten hele sitt yrkesaktive liv. Så på årsmøter og spesielle anledninger i SJRF så har vi vært så heldige å få smake på hans utsøkte bakverk.

Som duemann har vi kjent Erling siden midten av 80-årene. Da startet han opp med røde Dansk Tomler, som fortsatt er på slaget. Og i tillegg har han hvite, sorte og stenket. Særlig de grå stenket som er en vanskelig variant å få rett fargefordeling på, har han klart å avle frem i prima kvalitet gjentatte ganger. I korte perioder har også raser som Høystjert, Luchs, Petent, og Norsk Tomler vært innom slaget.

Erling har vært kasserer i foreningen i en lang periode, godt hjulpet av sin kone Torbjørg. Ellers stiller han alltid opp når det skal arrangeres utstilling eller foregå andre aktiviteter. På medlemsmøtene ordner han med kaffi og pølser. Det med pølser kan ofte være gjenstand  for en del diskusjon. Skal de være korte, lange, tykke eller tynne ?  Og skal de bare «trekkes» eller kokes til de sprekker ? Erling har nå konkludert at det må være de tykke Gilde pølsene og de skal kokes til de sprekker !

Til lykke med 75 års dagen din Erling !

For SJRF

Terje Ree————————————————————

Thorvald Pollestad fyller 70 år!

Den 26. mai runder Thorvald Pollestad 70 år. Han har nettopp vært i Israel og nytt godt av den fine våren der nede.

Hjemme har duene blitt godt stelt av en av hans sønner. For tiden er det Norsk Tomler i gult og Hamburg Schimmel

i rødt og sort det går i. Og i tillegg en del frittflyvende brevduer som ammere.

Selv om han er pensjonert så jobber han fortsatt som tømmermann sammen med sønnen rett som det er.

Thorvald er en av de som har vært lengst i foreningen og har bidratt mange perioder i foreningens styre og er alltid

med og drar lasset når det skal arrangeres utstillinger.

Mange gratulasjoner på vegne av SJRF

Terje Ree

___________________________________________________________________________________________________

Ole Gunnar Torp 60 år!

Ole Gunnar Torp, ØRF sin nåværende formann fyller 60 år søndag 13. mars

Ole Gunnar var jo tidligere mest kjent for sine meget gode Nurnberg Svaler i diverse farger. Men har etter hvert også hevdet seg meget godt i både Norsk Petent og Norsk Tomler.

Og som dommer har han de senere årene vist hvilken flott person han er med å alltid gjøre en god jobb.

Med sitt stillfarende og lune vesen, er det ikke vanskelig å like Ole Gunnar, samtidig som han alltid sier sin mening på en saklig og rolig måte.

Både ØRF og Duenorge for øvrig GRATULERER ham så mye, og vi håper alle at han fortsatt står på i mange år for vår kjære hobby

Med hilsen for hele Duenorge, Bjørn Carlo Andersen.


___________________________________________________________________________________________________

Bjørn Olsen 70 år.

Bjørn med sine gode duer og gode humør utgjør et viktig bidrag til rasedue-miljøet i Bergen, og han deler gjerne sin ekspertise og duer med andre. Vi gir han 97 poeng både for kvalitet og utførelse.

Vi gratulerer Bjørn med dagen.

Bergens Praktdueforening
——————————————————————————————————————-

Ole Kjell Løvås 65 år.

Den 9. februar 2022 fylte Ole Kjell 65 år.

Til daglig jobber han ved Titania hvor han kontrollerer kvaliteten på det som foregår i produksjonen.

Norsk Tomler har alltid ligget hans hjerte nær og som han har hatt som hovedrase i alle år.

Spesielt de båndete variantene med blå som favoritt har han de siste årene vist i topp kvalitet. Han er også et levende leksikon når det gjelder farge-genetikk.

Ellers så har han interesse for birøkt og på en liten gård ved sjøen har han noen sauer.

Ole Kjell har ved flere anledninger hatt verv som sekretær, kasserer og styremedlem i foreningen.

Gratulasjoner fra oss alle i SJRF.


Sturle Assersen 70 år.

En noe forsinket fødselsdagshilsen til Sturle Assersen som 18. november 2021 rundet 70 år.

Sturle har leilighet i Puerto Rico hvor han ofte nyter sin pensjonisttilværelse.

Duene får likevel godt stell av en due røkter han har alliert seg med når han er bortreist.

Opp gjennom årene har det vært mange dueraser innom hans forskjellige dueslag.

For han liker å prøve noe nytt, nye utfordringer og får samtidig erfaring og kunnskap om mange raser.

Sturle er en strukturer og saklig person og har i flere perioder vært formann i Stavanger og Jæren Rasedueforening..

Nå nylig i 2022 ble han på ny valgt inn i styret som formann.

Gratulerer med vel overstått fra oss alle i SJRF.


Paul Scholz, redaktør av Duevennen fylte 80 år 7. februar 2019.
Vi gratulerer jubilanten!


Ådne Olsen 75 år.
Ådne Olsen fylte 75 år 3.september 2017. Han er medlem i Haugesund Rasedueforening og har lang erfaring og er viden kjent som oppdretter av Dansk Tomler.
Vi gratulerer!


Arthur Kallevik 75 år.
Arthur Kallevik fylte 75 år 18.august 2017. Han er medlem i Rase og Flyvedue foreningen NOR. Arthur har i mange omganger deltatt i både foreningsstyrer og forbundstyret, hovedsaklig som kasserer.
Vi gratulerer!


Rolf Tollaksen fylte 75 år den 7. august 2017. Han er medlem i Haugesund Rasedueforening og har lang erfaring som oppdretter av Wiener hvitvinget tomler og Dansk Svarber.
Vi gratulerer!


Jan Heldal 75 år
Den 30. juli 2017 fylte Jan Heldal 75 år. Jan er formann i Rasedueforeningen «Bergen» og er en international anerkjent raseduemann, dommer og oppdretter av Engelsk Modena
Vi gratulerer!


Erling Friestad 70 år
Den 17. juli 2017 fylte Erling 70 år. Han er en bærebjelke i Stavanger og Jæren Rasedueforening og stiller alltid opp på møtene, utstillinger og andre arrangement. Han har også hatt styreverv i foreningen i en årrekke. Erling er vel mest kjent for sine grå stenket Dansk tomler som er en krevende fargevariant men som han oppdretter i meget god kvalitet.
Vi gratulerer !


Svein Harald Vikse 60 år
Svein Harald fylte 60 år 1. juli 2017. Han er medlem av Haugesund Rasedueforening og har siden guttedagene drevet med raseduer. I de tidligere år avlet han hovedsaklig fargeduer og nå er det Norsk Tomler som opptar han, han er forøvrig også formann i spesialklubben. Svein Harald er også styremedlem i Norsk Rasedueforbund, verv i forbundet har han hatt i mange år og Svein Harald var tidligere redaktør av Duevennen i 13 år.
Vi gratulerer!


Arne Tysvær 60 år
Mangeårig oppdretter av Tyske Modenesere og medlem av Haugesund Rasedueforening, Arne Tysvær fylte 60 år 25. juni 2017
Vi gratulerer!


Arne Sundve 70 år
Arne Sundve fra Bergens Praktdueforening fylte 70 år den 3.juni 2017.
Vi gratulerer!


Sigurd Haukås 75 år
Sigurd Haukås (Den Hvite Tomler) fylte 75 år 26 februar. Sigurd er også kjent for sine sorte Nonner som han startet med i 1966. Han ble Europamester med disse i 1985. Gratulerer Sigurd fra oss alle.  Hilsen Styret i HRF


Lars Falkeid 70 år
Lars Falkeid mangeårig medlem og styremedlem i Haugesund Rasedueforening fylte 70 år 25 februar. Gratulerer med overstått fra oss alle.


Ole Kjell Løvås fra Stavanger og Jæren Rasedueforening fylte 60 år 9. februar 2017.
Vi gratulerer!


Egil Amundsen 80 år.
NT – KLUBBEN GRATULERER.
Egil kom til verden nyttårsaften 1936 i Bergen.
Han fattet interesse for duene så tidlig som i 1949. Afrikanere,Wiener Høytflyvere og Modena har vært på slaget , og ikke minst NT i blått og hvitt.
Sykling var også en stor interesse på 50 tallet, og han var flere ganger med i NM for senior med topp-plasseringer.
En sølvmedalje fra NM –  bane sprint er det som henger høyest.
Egil`s livsledsager Aud har i alle år hatt stor interesse av raseduene , og har i alle år vært med på utstillingene.
Jeg har lært Egil å kjenne som en stillfaren , raus og dyktig oppdretter av vår nasjonalrase.
Han viser år etter år toppduer innen de hvite og blå , og han er opptatt av nyrekkrutering til NTèn.
Han deler med glede overskuddet med sine konkurrenter og gleder seg over andres fremgang.
NT klubben ønsker deg til lykke med 80 årsdagen , og den videre avl.

Norsk Tomlerklubb.
Svein Harald


Yngve Øvstedal 75 år.

Yngve Øvstedal fylte 75 år 19.november 2016. I de siste 30 år har Yngve vært en av bærebjelkene i Norsk raseduesport. Han har bekledt de fleste verv i Forbundet, Dommerringen og i Haugesund Rasedueforening.
Vi gratulerer!


Tor Svendsbø 80 år.

Haugesund Rasedueforening’s æresmedlem Tor Svendsbø fylte 80 år 3. august 2016.

Vi gratulerer!


Alf B. Knutsen 70 år.

Alf B. fylte 70 år den 22. juli 2016.
Vi gratulerer!


Kenneth Knutsen 50 år.

Kenneth fylte 50 år den 13.april 2016.

Vi gratulerer!


Terje Ree 60 år.

En dyktig raseduemann – både som dueoppdretter og dommer – fra sørfylket, fylte 60 år den 13.09.15.

Vi gratulerer jubilanten!


Kurt Johan Dalen 50 år

Kurt ble 50 år 2. juni 2015.
Han er en ivrig Tysk Modeneser oppdretter i tillegg til at han har mange tropefugler.
Vi gratulerer jubilanten!Den 14 mars`15 fylte Leif Larsson 70 år.

Vi gratulerer jubilanten!  


En markant «ildsjel» fra Bergen jubilerer – Steinar Sætre fylte 70 år 05.01.15.

Vi gratulerer jubilanten!


Den mangeårige raseduemannen og dyktige dueoppdretter Jørgen Eljervik fylte 60 år 30.12.14.

Vi gratulerer jubilanten!


Per Nielsen fylte 70 år den 6. juli-13

Mange ganger norgesmester og spesialoppdretter innen Lahore og Nurnberg svaleduer runder år og vi gratulerer jubilanten!


Rolf Henning Hegland fylte 60 år den 4 desember 2012

Ovennevnte er en av veteranene i Raseduesporten hvor han har en ”fartstid” på ca. 50 år i sporten. Han startet med duer i Sandviken i 1960 årene, ja, den første var en tilflygende Modeneser. Etter ganske kort tid ble Modeneseren erstattet med tyske Skjoldmefikker, en rase faren hadde hatt på Løvstakken i sine guttedager.

Tysk Skjoldmefikk er en utfordrende rase grunnet kort nebb, men denne gutten som den perfeksjonist han var og er, klarte han å skape gode resultater. Senere fikk han et øye for den Kinesiske Mefikk som han ble helt oppslukt av og som er hans store rase fremdeles.

Han så ganske tidlig utover landegrensene og kom i kontakt med, den gang, det så blomstrende ”Kinesermiljø” i Danmark, der den store, karismatiske dueguruen, Finn Laurberg Knudsen var helt sentral. Miljøet omfattet også de store Svenske personlighetene, avdøde Bertil Harrison og Per Alfred Nilsson. Sistnevnet er fremdeles en viktig og kjær kontakt. De senere år har han også blitt en del av det tyske miljøet, bl.a. med Hansjoachim Gerber og Heiko Kölling som sentrale gode venner.

Det internasjonale samarbeidet har gitt en voldsom utvikling av rasen, noe de alle har nytt godt av både i Sverige, Danmark, Tyskland og Norge. Resultatene hans er formidabel og den siste fjær i hatten var Norsk mester i oppdrett, 2012 i Haugesund. Han jobber med mange fargevarianter i rasen og har et fantasisk velfungerende slag.

Han er flink til å fange opp nye ideer og er snar med å prøve de ut. Er de velfungerende er han flink til å gi de videre til ”oss” andre.

Han har stort sett hatt en ”birase” og i dag er det Kilker og Takla-tumlere.

Han vet godt hva han befatter seg med og har derfor alltid gjort det godt med alle de raser han har hatt i tillegg, og selv med Brevduer.

Han er en engasjert person og organisasjonslærens ABC kan han til fingerspissene.

Formann i NRF har han også vært samt deltatt i styre der. Han er en idérik person.

BPDF har hatt stor glede av han som økonomi- og IT ansvarlig siden oppstarten av nye BPDF. BPDF´s hjemmeside taler for seg selv.

Vi dine venner i BPDF ønsker deg tillykke med dagen og er stolt av å være i din nære krets og nyte godt av det du står for, også dine myke sider som vi vet du besitter.

Dagen feires i Tyskland sammen med din kjære Elin og gode duevenner i Leipzig.

Med  de hjerteligste hilsener

fra gode duevenner.


Ronald Drotningsvik 50 år

En av de få ”juniorene” i Bergens Praktdueforening, Ronald Drotningsvik, runder 50 år den 5. oktober.  Ronald har hatt mange raser på slagene, men Tysk Modeneser er nok hjertebarnet. Her har han også fantastiske resultater å vise til.

Vi gratulerer jubilanten!


Jan Heldal – 70 år

Norsk Rasedueforbunds redaktør av «Duevennen» rundet 70 år den 30 juli 2012. I tillegg til redaktør gjerningen, som vi alle innen raseduesporten nyter godt av, så er Jan spesialoppdretter innen Modena, noe han senest under siste LU viste med å vinne både i Gazzi og Schietti klassene.

Vi gratulerer jubilanten!


Bjørn Olsen – 60 år

Mangeårige spesialoppdretter i Modena oppdretter og formann i Norsk Hønsedueklubb ble 60 år den 16 februar 2012.

Vi gratulerer jubilanten!


Jan Oksnes – 60 år

Formannen i Haugesund Rasedueforening ble 60 år den 27. januar 2012.
Vi gratulerer jubilanten!


Odd-Helge Vågen 50 år!      

Mangeårig spesialoppdretter av Tysk Modeneser,
Odd Helge Vågen, rundet de 50 mandag 6.juni 2011 og vi gratulerer så mye med dagen!

Odd Helge har i mange år avlet frem og utstilt meget gode Tyske Modeneser, spesielt i sort både i Gazzi og Schietti samt Tigrete Schiettier.

Han har uttallige ganger vunnet i rasen både på spesialutstillinger og landsutstillinger. Sist og ikke minst så fikk han gullmedalje på Skandiaskuet i Danmark tidligere i år. Kjenner vi han rett, så er det allerede full bunke med dueunger hjemme i Aksdal.

Til lykke med dagen og fremtiden, Odd Helge!