Grupper

Gr. 1 – Norske raser

Gr. 2 – Formduer

Gr. 3 – Vorteduer

Gr. 4 – Hønseduer

Gr. 5 – Kropperter – Pustere

Gr. 6 – Fargeduer

Gr. 7 – Trommeduer

Gr. 8 – Strukturduer

Gr. 9 – Mefikker

Gr. 10 – Utenl. Tomlere