Fagartikler – stell og ernæring

STELL OG ERNÆRING.
Før man anskaffer seg duer, er det viktig med god planlegging og forberedning. Det er noen faktorer man bør tenke på, og som er viktig.
*Hvorfor ønsker du å ha duer?
*Er duer det rette for deg?
*Er det greit for familiemedlemmer du bor sammen med? Vet de om planene dine?
*Vet du hva det innebærer å ha duer?
*Er du i stand til å ta vare på dem og gi dem det de trenger? Husk man må ofre litt av fritiden.
*Er det lovlig å ha duer der du bor?
*Har du plass og tid til duene?
*Har de mulighet for luftegård?
*Hvilken rase passer DEG?
* Antall duer og dueraser. Hva er best for duene?
*Nøye gjennomtenkt. Ikke på impuls.
*Har du andre dyr? Hvordan passer de inn? Er de vandt med andre dyr og fugler fra før?
*Bygging av duehus med volier/luftegård.
*Kan du ha duer frittflyvende der du bor? i forhold til ev. Rovfugl osv.

Duer trenger vel så mye pleie og omsorg som andre fugler og dyr. En god helse blant duer innebærer et variert og næringsrikt kosthold, god hygiene, trivsel, et godt miljø, og god avl.
Det er viktig å stimulere og styrke immunforsvaret. Med riktig ernæring, et godt klima, med god hygiene, ventilasjon og lys, god nok plass og tørt dueslag er veldig avgjørende. Men også forebygging av sykdom, ved å observere symptomer, finne årsak og rett behandling.


Under avlen er de første 4 uker hos dueunger avgjørende for videre helse. Så sant foreldra er friske!
Et viktig «pekepinn» er overrensllighet. Da duer har en naturlig Micro flora, og skal ha det. Dette gjelder både under og utenom avlen.
Et tydelig tegn på mistrivsel o.l. på slaget, er stillhet. Det må være «fart og liv» i duene.

For å ha et tørt og hygienisk gulv på slaget, kan man bruke Stalosan, ev. Sammen med kattesand. Unngå at mat blir liggende for lenge.
Det værste som er for duene er E – colier i drikkevannet.

Eksempler på medisiner kan være en kork 5 % eplecideredikk i drikkevannet, ølgjær, olivenolje, 1 liten kopp Cultura, 1 knust/skåret hvitløksbåt, fiskemel, Imovec, Permitrin, Tylan, Improver, og Antifugel. Videre må drikkevannet byttes hver dag. Spesielt på sommer. Men det man bør være obs på da, er vann fra haveslanger. Det kan være stoffer i gummien som ikke er bra for duene. F.eks. Kalkinnhold/fluor. Klor i drikkevannet kan gi skjelletskader hos duer. Men også andre dyr, og mennesker.


Duer spiser forskjellige sorter korn, bygg, havre, boghvete, hirse, erter, og mais. Disse blandingene finnes i egne fôrsekker som selges i hver Lokalforening. Dette fôret er av bra kvalitet og er næringsrikt. Duer liker også grønt. F. Eks. Vassar, løvetann, gress fra nyklippet plen, 4 kløver, råd på gulrot. Vær obs! På ugress og annet grønt som kan være giftig for dyr. Blåbær og urtete skal også være bra for duer. For de som er vane med med.


Næringsrikt fôr skal inneholde alle vitaminer og mineraler, karbohydrater, og fett duene trenger. Mineralsalt er en viktig ingrediens og supplement i duenes diett, spesielt sammen med D vitamin og kalsium. Noe som er viktig for duenes skjelettstruktur og kroppens funksjoner. Et godt alternativ er kalk og kvalitetsgritt. Husk godt sollys! (vitamin D). B vitaminer, (B1, B2, B6 og B12) er spesielt viktig for duenes nervesystem, metabolisme, vekst, fruktbarhet, og god appetitt. A vitaminer er viktig for bl.a. Immunforsvaret og fertiliteten. Sammen med Vitamin E. Vitamin K er viktig for blodet og dets funksjoner. Vitamin C produserer duene selv. Karbohydrater og fett har en betydning for kroppens organer og muskelfunksjoner, og for regulering av temperatur. Ved minusgrader og kulde trenger duene mer fett. I tillegg er det svært viktig med aminosyrer og proteiner som er «byggstoffer» til cellene og kroppen.

Stell av duer krever litt innsats og tålmodighet, selv om de i utgangspunktet klarer seg stort sett selv. Duene må observeres for ev. «uttøy» / fjørmidd, som kan behandles med en type spray egnet for dette. Dueslaget bør «desinfiseres», helst før avlen. Tips her er Ropa B kjøpt på FK. (Felleskjøpet). Stell av duer er litt individuellt, avhengig av dueraser, plass, og hvor fint man selv vil ha det. Om man vil bare ha duer for kosen og hyggen skyld, og/eller for oppdrett og utstilling. Før avlssesong og utstilling trenger de litt mer  stell og forberedning enn ellers. Vask og pynting av nebb og fjærdrakt, og klargjøring av reisekasser må til før utstilling. Og litt ekstra pleie og oppsyn når de kommer hjem.

Ved avlen må de ha tilgang til redemateriale. Da kan man plukke f.eks. Tynne bjørkekvister, gresstrå, lyng, kvister fra andre trær og busker. Redemateriale må være tørt og ikke glatt. Dueunger må holdes et lite øye til. Uten for mye forstyrrelser. Duene liker at det er noe strø og hakke i, på gulvet eller i volieren. Tilgang til skjellsand og gritt er bra.TIPS FØR AVLSSESONGEN:

1. Ikke start for tidlig. Alt avhengig av temperatur osv. V/ raske væromslag og minusgrader, kan dueungene dø.
2. Ha hanner og hunner adskilt en stund før du starter. Dette gjør sammenparringen lettere.
3. Studer duene og deres avstamming før parring. Par duene sammen etter feil og fordeler som oppveier hverandre. Aldri etter poeng fra utstilling.
4. Ikke for mange duer på slaget. Dette medfører stress hos duene og dårlig resultat.
5. Hvis flere raser settes i samme avlsslag, pass på at rasene passer til hverandre i størrelse og gemytt. Ikke alle raser passer sammen.
6. Bruk matte, ikke glatte, og dype redeskåler, slik at eggene blir ligge de i ro på samme plass når duene forlater redet.
7. La duene få nok redemateriale til å bygge med. Dermed holdes duene i aktivitet, og en vil unngå mye av slossingen mellom hannene. Spesielt i den første tiden etter sammenparringen,
8. La aldri enslige hanner og hunner gå i avlsslaget.
9. Foringen er viktig i avlssesongen. Fôr til faste tider hver dag. Riktig fôr med riktig næring, sand, gitt, vitaminer, og rent vann hver dag. La duene spise opp mellom fori gene.
10. Husk god utlufting i slaget. Dette motvirker forkjølelse og andre luftveissykdommer. Duene kan ikke få for mye frisk luft. OBS! TREKK!
11. Ønsker du mange unger, så la duene få fred i avlssesongen. Unngå innsettelse av nye par i slaget midt i avlssesongen. OBS! Andre forstyrrelser! La dem få ro.
12. Bruk rett ringstr.
13. Avslutt avlen i tide, på sensommeren. Sene unger blir ofte små og blir som regel ikke ferdige til Landsutstillingen og til neste års avl.
14. Bruk avlsbok, stamkort el. Lister over alle dine duer.Les også erfaringer med bruk av uttøymiddel her: