Fagartikler – Fra egg til due


Duer flest er monogame, dvs. at den har samme partner hele livet. Hannen og hunnen veksler på å ligge på reiret under inkuberingen av eggene, og etter at ungene er klekket. Fem til åtte dager etter paringen legger hunnen egg, vanligvis to. Omtrent 18 dager senere klekkes eggene, og ungene fôres på et sekret (duemelk) som foreldrene gulper opp. Ved ca 14-20 dagers alder kan ungene begynne å spise og drikke litt selv, men foreldrene mater dem noen uker til. Ca seks uker etter klekkingen forlater ungene reiret.

Ofte kan foreldrene bygge nytt reir som hunnen legger flere egg i, før de første ungene har forlatt reiret. Det er derfor viktig å gi hunnene en pause innimellom, da egglegging og mating av unger tærer på kroppen hennes. Du kan bytte rundt eggene hennes med små hvite plastikkegg, som hun da vil ligge på til tiden på rugingen ville tatt slutt. Husk også å gi riktig og ernæringsrikt fôr hvis du vil ha vitale unger. Duer som blir holdt i egnet dueslag og med godt stell kan bli opptil 15-20 år gamle.

Nyskjerrig på hvordan dueunger utvikler seg fra dag 1-30?

Følg linken til pigeonpedia.com her for å følge et par unger dag for dag i 30 dager, eller se en film fra det første egget blir lagt, til dueungene tar sin første flygetur.


Andre artikler:

Fruktbarhet av Cate Iris Carlo Hansen