Fagartikler – anatomi/genetikk

Tegning av Dr. Willard F. Hollander


Dr. Axel Sell – Genetics schematic layout – Enkel skjematisk oversikt over genene som påvirker farger og tegninger m.m, – arvelighet og beskrivelse.


ScienceDirect.com, hvor pdf. rett over kommer fra, har forøvrig mye bra duestoff om forskjellig temaer for den som har god tid til fordypning…


University of Utah – Visste du at man allerede mens ungen utvikler seg inne i egget, kan se om den har anlegg for kappe/krone? Les mer om genetikken bak f.eks fjær på bein, fargeintensitet eller tegninger. Og hva betyr egentlig Epistasis, og hvilken betydning har det for hvordan duen din ser ut?

Fargekalkulator – Sett inn farge på duene du ønsker å avle på, og se matematisk beregning av hvilke farger du får ved hjelp av denne kalkulatoren.