Dommer ringen

Leder: Jan Oksnes

Styremedlem: Ole Gunnar Torp

Styremedlem: Johny Larsen


Dommer Ringen har årsmøte fredag 26. januar 2024 kl. 20.00 på Sola.


Årsrapporter

INFO FRA DOMMERRINGEN:


Årsmøte i dommerringen 26. januar 2024 – Sola


Anders sjekker eksamen
Johny, Ronald og Torbjørn

Helga 2-4 juni hadde Dommerringen kurs i klubbhuset til HRF i Haugesund. Torbjørn og Jan O stilte fra HRF. Johny og Ronald stilte fra BPDF. Kennet Knutsen kom fra Arendal hadde med seg Sølv Skader og Brunstenka og var med på kurset som oppsevatør. Instruktør var Anders Christiansen fra Danmark. Bakgrunnen var at dommer kursene i Danmark har vært avlyst de siste tre årene. Fredag ettermiddag/kveld startet vi med Strukturduer. Vi fikk en gjennomgang av Kinesere og halet Indiske Påfugler. Kineserne fikk vi låne av Otto og Petter Brandal. De Indiske fikk vi låne av Yngvar Haugsnes Vi avsluttet med prøve bedømmelse. Alle bestod men vi skal ha en gjennomgang av Påfugler og Friserduer seinere. Vi avsluttet kvelden med Pizza.

Lørdags morgen var vi tidlig på beina og hadde en god frokost. Anders startet med en gjennomgang av de forskjellige farger og varianter. Sterke og svake. Spesielt hva vi må se etter på de svake   variantene. Det ble stilt opp en del duer som vi bedømte. Kennet, Gunnar Brandal William og Jan O stilte med duer. Deretter hadde vi en gjennomgang av kortene sammen med Anders. Det ble litt sein lunch! På ettermiddagen hadde vi teorieksamen. Ettersom det er den Danske Nasjonal dua var eksamen på hele 38 spørsmål. Johny L var best på teorien. Vi avsluttet med å dømme 10 Dansker i fem forskjellige farger/varianter med gjennomgang etterpå. Alle fire bestod. Kveld avsluttet med grilla lammelår og noe attåt.

For Dommerringen Jan O


Jan O ønsket velkommen

Årsrapporten som var skrevet av Bjørn Carlo, ble lest opp

Valg. Jan O var på valg og ble valgt  for to nye år

Johny Larsen og Ole Gunnar Torp var ikke på valg og står til neste år.

Saker. Dommersituasjon ble diskutert. Pga. at i enkelte grupper er det nesten ingen duer igjen. Her må vi få flere dommere som kan dømme flere grupper. Vi må ha flere godkjente dommere som kan dømme 60 duer på HU og 80 duer på LU! Dommerringens styre fikk i oppdrag å prøve å få til dommerkurs i flere grupper i Norge med instruktører fra Danmark. Dette fordi det har ikke vært dommerkurs i Danmark de siste tre år. Og det ser ikke ut til at det blir de nærmeste årene! Tilslutt snakket vi om hva vi skulle gjøre med de dommerne på listen som ikke har dømt de siste 15 årene eller mer? Her ble ingenting vedtatt.

For Dommeringen Jan O


Liste over godkjente dommere pr. 01-08-2023:

Gr.1: Norsk Tomler:Gr.1: Bergens Tomler:Gr.1: Norsk Petent:
Jan Oksnes
Jan Heldal
Bjørn Carlo Andersen
Johny Larsen
Torbjørn Jektnes
Jarl Undahl
Ole Kjell Løvås
Ole Gunnar Torp
Ronald Drotningsvik
Jan Bødtker
Jan Heldal
Johne Alex Larsen
Jan Oksnes
Bjørn Carlo Andersen
Ole Gunnar Torp
Ole Kjell Løvås
Johny Larsen
Ronald Drotningsvik
Torbjørn Jektnes
Jan Oksnes
Ole Gunnar Torp
Bjørn Carlo Andersen
Ole Kjell Løvås
Ronald Drotningsvik
Torbjørn Jektnes
Nina Solbjørg
Johny Larsen
Gr.2: Formduer:Gr.3: Vorteduer:Gr.4: Engelsk Modena:
Jan Oksnes
Bjørn Carlo Andersen
Johny Larsen
Ole Gunnar Torp
Jan Heldal
Jan Oksnes
Bjørn Carlo Andersen
Johny Larsen
Jan Heldal
Bjørn Olsen
Glenn Gundersen
Terje Eljervik
Hans Petter Nernes
Jan Oksnes
Gr.4: Tysk Modeneser:Gr.5: Pustere/Kroppert:Gr.6: Fargeduer:
Ronald Drotningsvik
Hans Petter Nernes
Johny Larsen
Odd Helge Vågen
Jan Heldal
Jan Oksnes
Hans Petter Nernes
Johne Alex Larsen
Bjørn Carlo Andersen
Ole Gunnar Torp
Bjørn Carlo Andersen
Ole Gunnar Torp (ikke Gimpler og Svaber)
Gr.7: Trommeduer:Gr.8: Strukturduer:Gr.9: Mefikker
Terje Ree
Sturle Assersen
Bjørn Carlo Andersen
Jan Heldal
Terje Ree
Sturle Assersen
Bjørn Carlo Andersen
Johny Larsen
Ronald Drotningsvik
Torbjørn Jektnes

Kinesere:
Rolf Henning Hegland
Jan Bødtker
Jan Bødtker
Jan Oksnes
Johne Alex Larsen
Bjørn Carlo Andersen
Johny Larsen
Gr.10: Utl. Tomlere
Jan Bødtker
Jan Heldal
Jan Oksnes
Bjørn Carlo Andersen
Johny Larsen

Dansk Tomler:
Johne Alex Larsen
Jan Oksnes
Johny Larsen
Ronald Drotningsvik
Torbjørn Jektnes