Dansk Tumler Klubb


Årsmelding Dansk Tumler Klubb 2023

Det har i 2023 ikke vært gjennomført aktiviteter i klubbregi.

Det har ikke vært krevd innbetaling av medlemskontingent siden 2013, siden det i de senere år har vært få aktiviteter i klubbregi.

Det er likevel stor oppdrettsaktivitet rundt om blant dem som har Dansk Tumler. Flere DT oppdrettere deltok på privatutstilling høsten 2023 i Stavanger.

Arendal 14.01.2024

Kurt Johan Dalen.
sekretær


Årsmelding Dansk Tumler Klubb 2022

Det har i 2022 ikke vært gjennomført aktiviteter i klubbregi.

Det har ikke vært krevd innbetaling av medlemskontingent siden 2013, siden det i de senere år har vært få aktiviteter i klubbregi.

Det er likevel stor oppdrettsaktivitet rundt om blant dem som har Dansk Tumler.

Arendal 07.01.2023

Kurt Johan Dalen.

sekretær


           Årsmelding Dansk Tumler Klubb 2021

Det har i 2021 ikke vært gjennomført aktiviteter i klubbregi. Det lenge planlagte klubbtreff fra 2020 i samarbeid med AARF måtte på nytt avlyses som følge av den pågående koronapandemien. Vi håper at vi kan få dette til i løpet av 2022.

Det har ikke vært krevd innbetaling av medlemskontingent siden 2013, siden det i de senere år har vært få aktiviteter i klubbregi. Det er forventning om endring av aktivitetsnivået etter pandemien.

Det er likevel stor oppdrettsaktivitet rundt om blant dem som har Dansk Tumler.

Det blir spennende å se disse på en kommende utstilling når vi kommer oss på andre siden av pandemien.

Arendal 08.02.2022

Kurt Johan Dalen.

sekretær

Spesial/Lokalutstilling, Rykene 2012