HU Stord

Når

3. november 2023 - 5. november 2023    
Hele dagen

Haugesund Rasedueforening inviterer alle duevenner til utstilling på Stord 3-5 november.
Utstillingen blir i Racket hallen og overnatting på Stord Hotell, her har vi fått en avtalepris, så
gi beskjed når du bestiller.

Håper mange duer og duefolk kan samles denne helgen. Påmelding av duer sendes til
utstilling@norskrasedueforbund.no innen 15.oktober. Påmeldingsskjema finnes på
NorskRasedueforbund.no.
Burpenger kr. 90 pr. due overføres til bankkonto 3240.10.12388 v/kasserer Gunnar Brandal til
samme tidsfrist.

Duene skal være i burene senest kl 20.00 på fredagen. Den enkelte forening står ansvarlig for
innsetting av medlemmenes duer, og at vaksinasjon/helseattest blir levert til Torbjørn Jektnes
samtidig med duene.

Utstillingen er åpen: Lørdag kl. 10.00 – 18.00 Søndag kl. 10.00 – 14.00.
Hjertelig velkommen!