Arkiv 2020

«Duevennen Årbok 2020» er tilgjengelig.


LU 2020


27.11.20 – Fugleinfluensa er påvist i Norge. Se ytterlige info hos Mattilsynet


Hønseduetreff 16-18 okt. i Stordalsveien  19 Haugesund.     

Dommer tysk MN  Henrik T Pedersen DK

 Dommer Modena Jan Oksnes

 

Påmeldingavgift pr stk. Tysk modeneser kr 50 og Modena kr 25

 

Påmelding til jan.oksnes@gmail.com innen 1 okt.

 

Spleisefest lørdagen med hjortekjøtt / avec

Håper på ett hyggelig treff.

Kontingent Hønsedueklubben kr 150 betales inn på konto.3624.20.38848 innen treffet.

—————————————————————————————————-

 

Tomlermøtet med Årsmøte kommende lørdag er avlyst p.g.av

manglende påmelding.

Mvh.

Styret.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TOMLERTREFF OG ÅRSMØTE.

Lørdag 3.oktober 2020.Kl 11.00 -15.00-

HRF foreningslokaler Haugaland Travpark.

 

Årsmøte :

 Siden sist.

Økonomi fra kasserer.

Dommere til HU og LU.

Valg. SH er på valg.

Eventuellt.

 

Tomlertreff.

 Tomlerklubben inviterer til treff.

Som vanlig tar vi med oss ungdyr ( 2019 og 2020 sesongen )til vurdering og gjennomgang.

Er det noen som har duer til en ev. auksjon  – salg,gi beskjed om dette ved påmelding-

Kontingent kr 100.- 0g servering under treffet kr 100.- betales ved ankomst til Gunnar.

Påmelding til Gunnar senest tirsdag 29.september pg.av maten.

Velkommen til en trivelig og lærerik lørdag.

 

Gunnar – Svein H


 

Årsmøte i Norsk Petent Klubb 2020 – på Sola ifm LU

Møtet vil bli forsøkt avholdt på søndag formiddag og tidspunkt vil bli satt opp ved første burnummer for rasen.

 Dagsorden:

 

  1. Åpning.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsberetning.
  4. Regnskap
  5. Premieutdeling fra sesongens utstillinger.
  6. Innkomne forslag som kan leveres skriftlig innen møtet starter.
  7. Forslag til dommere på neste sesongs utstillinger.
  8. Valg. På valg er både leder/sekretær Bjørn Carlo Andersen og kasserer Sigbjørn Johannessen. Disse verv skal velges for 2 år. Fargeutvalg Ronald Drotningvik, Ole Gunnar Torp og Bjørn Carlo Andersen skal velges for 1 år.
  9. Avslutning.

Hilsen styret i Norsk Petent Klubb.

 


Tomlerklubbens årsmøte blir avholdt i forbindelse med LU på Sola.

Lørdagen skulle vel være det mest passende.

Tid og sted blir opplyst på bur nr.1

 På agendaen står følgende:

Åpning v/formann.

Siden sist : Tomlertreffet – Høstutstillingen.

Regnskap av kasserer.

Dommere til kommende HU og LU.

Valg : Kasserer er på valg.

Eventuellt.

Gunnar

Svein H