AARF Årsmelding 2021

           Årsmelding AARF 2021

AARF har i 2021 hatt 6 medlemmer, hvor 2-3 medlemmer er mer eller mindre aktive i klubbsammenheng. Ved inngangen til 2022 har et medlem sluttet med duer.

Koronapandemien har i stor grad påvirket aktiviteten i klubben. Det har ikke vært gjennomført noen av de vanlige aktiviteter, slik som medlemsmøter og utstillinger i 2021. Flere medlemmer har likevel hatt treff i privat regi slik at vi har fått gjennomført pålagte oppgaver som eksempelvis vaksinering av duene.

AARF fikk i 2021 oppdraget med å holde årets høstutstilling. Vi arbeidet med dette helt frem til dagen for utstillingen. Timer før utstillingen måtte denne avlyses grunnet forbud mot utstilling på grunn av utbrudd av «fugleinfluensa».

Til tross for et noe uvanlig år så har det like fullt vært stor oppdrettsaktivitet blant de aktive medlemmene. De fleste melder om en god sesong og mange gode duer er oppdrettet innenfor flere raser.

I klubben i dag er det i hovedsak oppdrett innenfor rasene Dansk Tumler, Tysk Modeneser, Norsk Petent og Modena.

Arendal 08.02.2021

Kurt Johan Dalen

Formann