Salgsbur under LU-24

SJRF v/ Sturle Assersen meddeler at det vil være mulighet for salg/kjøp av duer under årets LU.

Burpenger 20,- pr bur, maks 2 små duer/1 stor due pr bur. Alle duer som ønskes i salgsbur skal være vaksinert og du blir henvist til burnr ved å kontakte Sturle. Burpenger betales kontant til Sturle sammen med vaksinasjonsskjema før duen(e) plasseres i tilvist bur.

Henvendelse til Sturle før duen tas ut av bur/overlates til kjøper.

Posted in Ukategorisert.