Til minne om Yngve Øvstedal

YNGVE THETING ØVSTEDAL   F. 19. 11. 1941    D   11. 04. 2023 TIL MINNE.

Etter flere år med alvorlig sykdom tok livet slutt for Yngve. Og jeg mistet en veldig god duevenn og Due Norge mistet en trofast tjener.

Yngve begynte med duer sammen med sin bror på midten av 50-tallet. I 1962 reiste han til Bergen og begynte på universitetet. Ferdig utdannet jobbet han noen år i Bergensskolen, før han reiste nordover. Her traff han Ingebjørg som han fikk tre sønner med. Han kom tilbake til Haugesund i 1985. Kjøpte hus og bygget duehus i garasjen.

Yngve begynte på sin dommerutdannelse med å gå med Jørgen Birkholm i Fredrikstad i 1986. Deretter reiste han på en rekke Dommerkurs i Danmark. Han var en av de mest brukte dommerne fra begynnelsen av 90-tallet til han sluttet å dømme. Jeg husker turene til Krokkethallen på Sandnes hvor vi dømte på lokalutstillingene med glede.

I 1988 kom Yngve med i Dommerringens styre som styremedlem. I 1989 ble Yngve formann i NRF og sekretær i Dommerringen. Han ble også med i Dansk Tommlerklubbs styre som sekretær/kasserer. Han tok også på seg oppgaven med å sende ut Duevennen. Videre gikk han inn i HRFs styre som kasserer. I 1992 gikk Yngve ut av styret i Dommerringen. Han var da styremedlem. I 1993 gikk han av som formann i NRF.

Yngve har hatt de fleste styreverv i HRF og i 1998 ble han formann. Fra 2000 til 2006 var han formann i Norsk Tomlerklubb. I 2006 ble han formann i dommerringen og det var han til 2012. Da vi noen år hadde et avlsråd for Norske dueraser, var han selvsagt medlem sammen med Magne Sætersdal.

Som dere forstår han han gjort mye for Norsk Duesport. Han var alltid villig til å ta et tak der det trengtes. Alltid tilstede for oss i H.R.F. Vi hørte aldri han sa noe ufordelaktig om andre selv når han var på kollisjonskurs med vedkommende. Det var spesielt to raser han var glad i. Det var Engelske Indianere. Og Afrikanere, spesielt i blått. Han avlet fram toppdyr i begge raser og hadde flere gruppevinnere og Best in Show. Han og jeg tilbrakte mye tid sammen, både gjennom hobbyen med duer og ellers i livet. Han var absolutt en mentor for meg!

Det er mange duevenner som savner Yngve og vi alle lyser fred over hans minne. På vegne av oss alle,

Jan Oksnes

Posted in Ukategorisert.