Smoky, Sooty og Dirty – 3 gen som gir mørkere farge på dua

SMOKY, SOOTY og DIRTY

Det finnes tre separate gen som gir mørkere basis-fargen på en due. Disse tre er kjent som smoky (sy), sooty (so) og Dirty (Di eller V – avhengig av hvilke lands symbol som brukes).

Smoky, også kalt «Slate» og med symbolet (sy), er sammen med sooty (so) autosomale recessive gen. Autosomal betyr at det er funnet på hvilket som helst kromosom bortsett fra sex-kromosonet (z) Disse tre genene blir ofte forvekslet med hverandre, men de påvirker fargen på duen på forskjellige måter. Dirty (V) er et autosomalt dominant gen. Dette vises også i symbolene, som har stor første bokstav for dominante, og liten bokstav for recessive. Ingen av dem er sex-linket, og man kan derfor ikke vite hvilket kjønn dua har utifra tilstedeværelsen av ett eller flere av disse faktorene.

I likhet med de to andre genene vil smoky(sy) gi mørkere fargen på vingene. Imidlertid vil den også gi en lysere hudfarge og et lyst til elfenbensfarget nebb. Sooty og Dirty vil ikke gi disse lysnede nebbene, øye-cerene eller lyse hudfargen som smoky gir. Med andre ord, mens smoky vil gjøre grunnfargen i fjærdrakten mørkere, har den også en tendens til å lysne både hud- og nebbfargen. I tillegg vil smoky fjerne den albescerende (hvitaktige) stripen på de ytre halefjærene til både brune og blå basisfargede duer. Når denne hvite albescerende stripen mangler på enten en brun eller blå variant, er det en smoky. Smoky, som så mange andre modifikatorer, er ikke like tydelig når den bæres på en askerød fargevariant.

Nyklekkede unger med smoky-effekt er ganske lett å identifisere med det mørke båndet på enden av nebbet, og deres maskelignende utseende. Smoky er nyttig i nesten alle kombinasjoner der et lyst nebb er ønsket på en mørk farget due. Hvis du er i stand til å produsere denne smoky-fenotypen på duer på slaget ditt, så vil det si at begge foreldrene bærer smoky-genet. Hvis bare 25 % av de unge viser det, er begge foreldrene heterozygote (sy//+) for faktoren. Hvis 50 % viser effekten, er det ene av paret heterozygot (sy//+) og det andre er homozygot (sy//sy) og vil være en smoky. En enkel sjekk av hale for tilstedeværelsen av den albescerende (hvitaktige) stripen vil fortelle deg hvilken forelder som har eller ikke har faktoren. Hvis den mangler, er det en smoky.

Smoky vil:

 • Ha to faktorer for å vises, siden det er et recessivt gen
 • Lysne nebb og øyenrander
 • Gi lys hud på kroppen
 • Fjerne den hvitaktige stripen på de ytre halefjærne på blå og brune duer

Sooty (so)

Sooty er et recessivt gen med symbolet (so). Opprinnelig ble det rapportert å være en dominerende mutasjon, men har siden blitt omklassifisert som recessivt. Det må ha to faktorer til for at det skal vises. Hvis en due ikke viser denne faktoren, kan den likevel bære faktoren skjult. Derfor kan to duer som tilsynelatende ikke viser sooty, produsere en unge med sooty faktor. Men for at det skal skje, må begge foreldrene være bærere (heterozygote) for ett sooty-gen hver som gis videre til avkommet. Normalt vil genet ikke vises før ungen har mutet for første gang, og effekten økes oftest med alderen.

Ofte vil unge duer med svart lasering på vingene feilaktig kalles sooty. Det finnes flere faktorer som kan gi slik mørk lasering, og de fleste vil forsvinne ved den første mutingen, men man kan skille en ekte sooty fra disse ved å se på hvordan sjatteringene vises på fjærene. På blå duer vil sooty vises som svarte sjatteringer i senteret av fjærene, og kan ligne en dårlig tegnet tavlet/checker etter hvert som den muter. På askerøde varianter vil sjatteringene være gråtonet eller rødtonet og utflytende, og blir blant utstillere ofte kaldt «jordbærfarge». Sooty kan brukes for å gi en dypere og bedre farge på dua, men er ikke ønsket på båndede varianter da den gir urene vingeskjold.

Sooty vil:

 • Ha to faktorer for å vises, siden det er et recessivt gen
 • Gir sjatteringer på vingeskjoldene som kan etterligne tavlede/checkere
 • Sjatteringene øker i omfang ved hver muting og dua blir mørkere med årene og kan etterligne en dårlig spread-variant
 • Kan gi en dypere og penere farge på gjennomfargede duer/vingeskjold (spread-varianter)
 • Ikke ønskelig på båndede varianter

Dirty

Dirty omtales noen ganger med symbolet (Di) som er fra USA, eller med symbolet (V) som er tysk og står for Verdunkel. Dirty vil gi en mørkere og rikere farge, og kan være ønsket på bl.a duer med Spread-faktor (helfargede duer). Siden Dirty er et autosomal dominant gen, trengs det kun ett gen fra en forelder for å gi dette genet videre til avkommet. Genet viser seg tydelig frem i redeskålen, da ungene som bærer denne faktoren vi ha en tydelig svart farge på tær, nebb, bein og/eller skinn. Selv om mørke duer gjerne allerede har svarte nebb og tær, er fargen enda svartere enn vanlig med denne faktoren tilstede. Etter hvert som ungen vokser, vil den derimot miste svartfargen på beina og den vil få den normale rødorange fargen som voksne duer har. Det kan derfor være vanskelig å påvise at en voksen due er bærer av faktoren.

Mens det ved noen fargevarianter kan være ønskelig med en dypere og mørkere farge, kan det ved andre skape en «skitten» og lite tiltalende fargevariant, slik navnet på genet tilsier. På varianter med Spread-faktor, slik som svarte fargevarianter, samt brander bronse og recessive rød kan genet være en velsignelse, men på både blå og askerøde varianter vil den gi en lite tiltalende effekt. På brunt kan den gi en forbedret fargetone.

Dirty vil:

 • Ha en faktor, siden det er et dominant gen
 • Vises med kullsvarte bein i reirskåla
 • Gi en forbedret og dypere farge på Spread-varianter, brander bronse, rec.rød samt bruntoner
 • Gi en mørk og «skitten» fremtoning på blå og askerøde varianter
 • Tic eye/hvit liten flekk i bakkant av øyet ser ut til å følge dette genet
Posted in Ukategorisert.