Referat fra Tomlertreff m/Årsmøte

Referat fra Tomlertreff m/ årsmøte 07.10.23

Årets Tomlertreff ble avholdt i brakken til HRF ved Haugesund Travbane der 8 medlemmer deltok.
Årsmelding var en rimelig enkel sak da det ikke har vært aktivitet i klubben siste året.

Hoved formålet med møtet var å diskuter fremtiden for Norsk Tomler, og hvilket grep som kan gjøres for å bevare rasen. Hovedproblemet med NT er den økende grad ikke klarer å fore opp egne unger, og det er dermed behov for ammeduer eller fore ungene med sprøyte. Som vanlig ble det diskusjonen om det nebblengde/-bredde eller genetikk som påvirker dette problemet. En vil undersøke med ulike oppdrettere om de kan registrere om egenskapen med å fore opp ungene selv er arvelig, og be de bevisst avle på disse. På denne måten kan kanskje få frem duer som kan ta opp sine egne unger i fremtiden

Følgende saker ble diskutert:
Økonomi: Klubbens beholdning er på ca kr 21.000,- og det ble ikke lagt frem noe budsjett for planlagte aktiviteter kommende år.

Standard/standardbilde: Standard fra 2010 ble gjennomgått, og en mener ikke det er behov for noen større endringer. En besluttet å endre fargen blå til blå m/ mørke bånd og perleblå m/ mørke bånd. Det var også enighet om at en skal jobbe videre å oppdatere standardbilde, og legge frem oppdatert standard/standardbilde til beslutning i neste årsmøte. En vil på grunnlag av dette arbeide med å sørge for at riktige standarder blir brukt i Danmark/Tyskland.

Nebblengde: Pga usikkerhet rundt påvirkningen av nebblengde påvirker egenskaper mhp det å ta opp ungene ønsker en foreløpig ikke å endre standarden på dette punktet, men en vil justere standardbildet på dette punktet.

Oversikt oppdrettere: Det finner ikke i dag noen oversikt over antall oppdrettere og antall duer disse har. NT-klubben vil sende ut forespørsel til de enkelte foreninger om å få tilbakemelding på dette, samtidig vil oppdrettere få tilbud om å bli medlemmer i NT-klubben. Denne forespørselen vil også oppfordre oppdrettere til å avle på duer som tar opp sinne egne unger fremfor å avle på de beste utstillingstypene.

Stimulere til fremgang for NT: En beslutter å lodde ut kr 1.000,- i neste LU til medlemmer i NT-klubben som stiller ut duer, samtidig vil klubben også gi en premie (vinflaske) til beste NT på utstillingen

Kontingent: kontingent blir uendret, dvs kr 100,- pr år

Valg: Jan Oksnes som leder (2 år), Arne Melheim som kasserer/sekretær (1 år)

Mvh Norsk Tomlerklubb
Jan Oksnes
Arne Melheim

Posted in Ukategorisert.