Info fra Mattilsynet ang fugleinfluensa i Innlandet

Hei Norsk Rasedueforbund!

Vi ønsker å informere folk i Innlandet som har raseduer, hobby-fugler og høner i hagen om at det er påvist fugleinfluensa på villfugl i vårt område. Dette gjør vi for å mane til godt smittevern nå som høsttrekket har begynt, og på bakgrunn av det store utbruddet av fugleinfluensa i Nord-Norge i sommer. Så da lurer vi på: Har Norsk Rasedueforbund medlemmer i Innlandet? I så fall, les videre.

Sent i august ble det påvist høypatogen fugleinfluensa på en skjære i Sjoa. Dette er isolert sett ikke en krise, men vi ønsker å være pådriver for å hindre at mange fugler i fangenskap også blir smittet. Mer om dette i vedlagt tekst under (legger ved både tekst og PDF).

Vi håper du/dere kan være behjelpelige med å videresende informasjonen til deres medlemmer i relevante områder og i aktuelle kanaler. Gi meg gjerne tilbakemelding på dette. Tusen takk på forhånd.

– – – – – – – – – – – – – – –

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MED HOBBY-FUGLER / HØNER I HAGEN

Vær på vakt og beskytt fuglene dine


Det er påvist fugleinfluensa på en villfugl i Sjoa i Gudbrandsdalen. Mattilsynet oppfordrer alle som har fugl i Innlandet til å være ekstra årvåken og påpasselig med smittevern.

Tamme fugler som går ute, er mest utsatt for smitte fra villfugl. Derfor er det viktig at du som har fjørfe og andre fugler i fangenskap har gode smitteforebyggende rutiner.

Sykdommen ble påvist i slutten av august 2023. I sommer ble samme sykdom påvist hos mange ville fugler i Finnmark og langs kysten i Nord-Norge. Høsttrekket er i gang, og ville fugler kan bringe med seg smitte til våre strøk.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler, og dårlig dyrevelferd mens sykdommen sprer seg mellom fuglene i dyreholdene. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler.

Direkte kontakt med smittede fugler eller avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Du kan selv gjøre mye for å hindre smitte fra ville fugler til fuglene dine:

  • Beskytt fôr og vann slik at ville fugler ikke kommer til
  • Færrest mulig bør være i kontakt med fuglene dine
  • Sko som har vært i kontakt med avføring fra ville fugler må ikke kommer inn på området hvor du holder dine fugler
  • Hold det rent og ryddig rundt på områdene der dyrene oppholder seg. Fjern fôrsøl, eggsøl og annet som kan tiltrekke seg ville fugler

Se flere råd om smittevern her: Informasjon om fugleinfluensa til deg som har fjørfe og andre fugler i fangenskap | Mattilsynet

Du må være nøye med smittevern og ha lav terskel for å varsle om mistanke om fugleinfluensa hvis fugler plutselig dør, legger færre egg enn vanlig, spiser og drikker mindre enn vanlig eller det er generell endring i adferd i flokken. Kontakt veterinær dersom du mistenker at fuglene dine er syke.

Mattilsynet overvåker situasjonen, tar løpende prøver av døde fugler, og har høy beredskap.

Mvh

Mattilsynet region øst

– – – – – – – – – – – – – – –

Med vennlig hilsen

Maja Sørlundsengen

Mattilsynet

Seniorrådgiver seksjon kommunikasjon

Telefon: 926 93 213

Mattilsynets pressevakt: 469 12 910

Sentralbord: 22 40 00 00

Besøksadresse: Tårnvegen 41, 2380 Brumunddal

Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal

postmottak@mattilsynet.no

mattilsynet.no  matportalen.no

Posted in Ukategorisert.