Fremvisning av raseduer for dommere

Til raseduevenner

Lørdag 14.oktober 2023 vil der bli arrangert fremvisning av raseduer for dommere i Stavanger.

Sted : Quality Airport Hotel Stavanger
Raser/Grupper: Kinesere, Formduer, Fargeduer, Pustere, Modena
Dommere : 2 fra Holland, 1 fra England ( Alle har akseptert å komme )
Grunn til dette arrangement er enkel. Det er lettere totalt å få en ekspertvurdering av kinesere ved å bringe eksperten til Stavanger enn å reise med egne duer til en utstilling i Europa. Samtidig vil der bli gitt mulighet for andre grupper/raser.
Samme plass er der landsutstilling for tropefugler.
Arrangementet belaster ikke NRF.
Mer informasjon blir utsendt i mai-juni
Har du spørsmål ta kontakt.

Med raseduehilsen
Johan Ebeltoft
93434593

Posted in Ukategorisert.