Viktig info ang Fremvisning for dommer 12-15 januar 2023

NRF styre har pr 3.1. 2023 mottatt tillatelse fra Mattilsynet om å få holde fremvisning for dommer 12-15 januar 2023 på Forus Travbane, mot visse tiltak og restriksjoner.

Restriksjoner som er satt, og som berører deg som oppdretter direkte, blir sendt til din mailadresse 06-01-23. Les denne og returner svar slik at vi vet at informasjonen er mottatt.

Oppdrettere som omfattes av restriksjonene og dermed ikke kan stille, vil få tilbakebetalt evt. innbetalte burpenger. Gi da kasserer Terje Ree beskjed om dette snarest.

Ved evt utbrudd av fugleinfluensa/Newcastle med påfølgende strengere restriksjoner fra MT vil utstillingen bli avlyst.

Husk vaksinasjonsattest/egenerklæring, duer som kommer uten vil ikke få komme inn i hallen og heller ikke bli fremvist for dommer.


Beklager det inntrufne for de som evt blir rammet av dette.

Så da krysser vi fingrene for at luftveisinfeksjoner og andre plager både for tobeinte og fjærkledte forholder seg rolig fremover til neste helg, og at avlsbedømmelsen kan gå som planlagt 🙂


For NRF styre,

Nina Solbjørg

Posted in Ukategorisert.