Viktig! Infoskriv fra Mattilsynet

Hei alle,

Legger ved infoskriv fra MT under, så kan de av dere som ikke har fått det med seg på nettsiden til MT gjøre seg kjent med innholdet.

Dernest vil jeg oppfordre alle foreningene om å diskutere dette fortløpende, og sende gode argumenter over til Nils Reither slik at vi kan få fremmet NRF`s syn på saken samlet.

Nedover i Europa ble det nå holdt utstilling for duer, og man kan også lese på Dansk Racedueforening at det åpnes for utstillinger der. https://raceduen.dk/wp-content/uploads/2022/11/fugleinfluenza-og-nye-muligheder-for-udstilling-nov-2022.pdf

Ikke bruk for lang tid på dette, så kan gjerne ballen begynne å rulle til vår fordel.

Mvh for NRF styre,

Nina Solbjørg

Revisjon av forskrift om infisert sone

Mattilsynet seksjon dyrehelse vurderer nå om vi skal revidere Forskrift om infisert sone for høypatogen aviær influensa og Newcastlesyke.

Forskriften ble fastsatt i sommer, på bakgrunn av det høye antallet ville fugler, spesielt havsuler, som døde på grunn av fugleinfluensa.

I ettertid har forskriften blitt endret i august, ved at infisert sone ble opphevet, og i oktober ved at den ble gjort gjeldende for Newcastlesyke i tillegg til fugleinfluensa, og innføring av en HPAI-sone i Rogaland og en Newcastlesone på Østlandet.

Fastsettelsen, og endringene, har vært gjennomført uten høring, fordi det har vært behov for å innføre endringene på kort varsel.

På nåværende tidspunkt ser vi oss imidlertid tjent med å gå gjennom bestemmelsene, for å vurdere om det kan være behov for enkelte justeringer.

Vi vil blant annet vurdere om det kan være hensiktsmessig å fastsette enkelte bestemmelser som gjelder for enhver uavhengig av om det er soner eller ikke, slik vi hadde i den gamle forskriften om høypatogen aviær influensa. Vi vil også vurdere om tiltakene i infisert sone er hensiktsmessige, slik de er fastsatt per i dag, eller om det kan være en fordel med justeringer av enkelte av disse bestemmelsene.

Før vi går i gang med dette arbeidet, tar vi gjerne imot innspill fra dere som har vært og er berørt av de pågående utbruddene og tiltakene som er innført, dersom dere har forslag til endringer i forskriften.

Seksjon dyrehelse vil deretter vurdere hvilke endringer som er aktuelle, og sende et eventuelt forslag til endret  forskrift ut på høring før endringene fastsettes.

Posted in Ukategorisert.