Referat fra årsmøte i Tomler Klubben

Årsmøte og NT-Treff 15.oktober 2022 ble avholdt i HRF sitt klubbhus med 7 Norsk Tomler  entusiaster.

Formann Svein Harald Vikse åpnet møtet og som kjent har det siste årene vært laber aktivitet som henger sammen med korona pandemien. Siste årsmøte var på Sola under LU 2019.

Kasserer Gunnar Brandal gikk gjennom regnskapet, som ble godkjent.

Deretter var det valg hvor både formann og kasserer var på valg, ingen ønsket å fortsette og ville gi stafettpinnen videre. Jan Oksnes og Arne Melheim ville gjerne ta oppgavene videre og ble valgt inn i styret som henholdsvis formann og kasserer.

Valget ble applaudert og stor applaus til Vikse og Brandal som har oppnådd meget lang fartstid i Norsk Tomler klubb.

Gunnar Brandal hadde ordnet med flotte smørbrød som ble inntatt parallelt med gjennomgang av  duer.

Avtroppende styre – Svein Harald Vikse og Gunnar Brandal
Nye formannen – Jan Oksnes – Kasserer Arne Melheim var ikke til stede
Lydhøre årsmøte deltakere
Gjennomgang av duer ved Svein Harald Vikse
 

Noen duebilder under:

Posted in Ukategorisert.