Dommerliste til HU er klar

DOMMERLISTE HU I ETNE 4-6/11-2022

Norsk Tomler: Johny Larsen

Bergens Tomler: Ole Kjell Løvås

Norsk Petent: Nina Solbjørg

Vorteduer: Mogens Andreassen

Hønseduer, Eng. Modena: Ronald Drottningsvik

Tysk Modeneser: Ronald Drotningsvik/Odd Helge vågen

Kropperter-Pustere: Mogens Andreassen

Fargeduer: Mogens Andreassen

Trommeduer: Mogens Andreassen

Strukturduer: Mogens Andreassen

Mefikker: Johny Larsen

Utenlandske Tomlere: Johny Larsen

Posted in Ukategorisert.