Tilbakeblikk på LU-20

Dessverre kun to medlemmer fra RFB på det komfortable hotellet på Sola. Det er den beste anledningen vi har til å bli bedre kjent med nye og gamle duevenner. Det er også en flott anledning til å tilegne seg mer kunnskap og innsikt i duesporten. Ingen vet hva fremtiden bringer og slike muligheter kommer kanskje ikke igjen? For oss som har fått bli godt voksne er det viktig å holde på interesser og nettverk som får oss opp av TV-stolen og ut av stuen – har jeg hørt.

Fellesskapet og vennskap med trivelige duevenner er for meg av stor viktighet. Hadde jeg vært eneste RFB-medlem på Sola ville det fått konsekvenser for mitt engagement i foreningen, noe som uansett er tidsbegrenset.

Som vanlig er det på vår hovedutstilling anledning til å studere både duer, dommere og utstillere på nært hold. For å si det forsiktig, så er kvaliteten meget variabel, og ting som pynting, burtrening, fremtreden og stil er fra svært mangelfull til en utsøkt fornøyelse.


Styret i NRF (Svein Harald Vikse, Nina Solbjørg, formann Hans Petter Nernes og kasserer Gunnar Brandal). 


André Lea fra Sandefjord utstilte Kinesere og fikk en god gjennomgang med den danske dommer Claus Hirsch Jensen.

                                                       

Gentleman Rainer Dammers med beste Norske Tomler som var fra Holmegaard og RFB. 


To trivelig karer fra Egersundsområdet, alltid positive Jan Helge Havsø og fargerike Jan Gunnar Skipstad.


Magne vant loddtrekningen og fikk Skibstads forlovede som borddame. Uvisst hva Magne illustrerer med håndbevegelser?  


Skotten, Scott Sharp og videre Ole Kjell Løvås og Arne Johannes Soma.


 Dommerne, Hirsch Jensen, Sharp og Dammers var med til å løfte utstillingen opp på et internasjonalt plan. Alle tre besøker og dømmer på mange utstillinger rundt om i verden og Sharp kom nylig fra India og er i skrivende stund i Amarillo , Texas. Hans hovedraser er Short og Long Faced Tumblers og store pustere som Norwich og Pommerske.

Dammers er også en popular dommer med spisskompetanse i mefikker. Han har innført og oppdrettet Norsk Tomler i rødt, gult og sort og fått disse godkjent i Tyskland. Dessverre ble ikke de hvite med i prosessen og derfor ikke godkjent i nasjonen der “Ordnung muss sein”. Rainer ansees som hovedmannen bak suksessen med Gammelorientalsk Mefikk og er den mest anerkjente dommeren så vidt jeg kan forstå i mefikker i Europa.

Claus Hirsch Jensen er en meget oppegående dommer og oppdretter med Buchariske Trommere som spesialitet. Han har hatt eller har en rekke raser og har et utmerket øye for detaljer. Hans rolle i den store Parykkdueauksjonen til Clint Robertson fra Canada var avgjørende. Når Claus gir Johan Ebeltoft 97 og gullmedalje i Parykkduer og i Kinesere kan vi stole på at dette ikke er ufortjent og tilfeldig, men en virkelig bragd av en norsk oppdretter.


Norsk Tomler Klubb styres også fra Haugesund som har påtatt seg et stort ansvar i norsk duesport.   


Claus H. Jensen er utadvendt og munter. Her har han gitt en tilfeldig? besøkende en innføring i Bucharer-trommerens hemmeligheter.

                                                                                  

Tekst og foto,

RFBs utsendte,

JanH

Posted in Ukategorisert.