Dommerliste til HU i Skakkehallen, Etne

Høst-utstillingen 4.-6. 10. 2022

Dommerliste.


NORSK TOMLER………………………………..OLE K. LØVÅS

BERGENS TOMLER…………………………….TORBJØRN JEKTNES

NORSK MEFIKK………………………………….NINA SOLBJØRG

FORMDUER……………………………………….JOHNNY LARSEN

ENGELSK MODENA…………………………….RONALD DROTNINGSVIK

VORTEDUER……………………………………….MOGENS ANDREASSEN

UTENLANDSKE TOMLERE……………………JAN HELDAL

TYSK MODENESER………………………………ODD HELGE VÅGEN/RONALD DROTNINGSVIK

PUSTERE/KROPPERTER……………………….H.P NERNES

FARGEDUER………………………………………..MOGENS ANDREASSEN

TROMMEDUER…………………………………….MOGENS ANDREASSEN

STRUKTURDUER…………………………………..MOGENS ANDREASSEN

MEFIKK…………………………………………………HANS PETTER NERNES/ NILS REITHER

DANSK TOMLER……………………………………JOHNY LARSEN

RESERVE: TERJE REE

FOR

Dommerringen

Jan O

Tar forbehold om omrokkeringer eller forandringer. NB en del forandringer blir det!!!
Nærmere info kommer etter påmeldingen.

Posted in Ukategorisert.