LU 2022 i regi av SJRF er AVLYST!

Hei

I de siste uker er det blitt funnet en del døde fugler langs strendene på Jæren. Mattilsynet har tatt prøver av en del av disse døde fuglene og hvor det da har blitt påvist fugleinfluensa. Som en konsekvens av dette så har MT innført portforbud for fjørfe i sør-Rogaland.

Vi vet at om litt så kommer høsten og i den forbindelse passerer store flokker med trekkfugl langs vestlandet på vei til Europa. Derfor er det liten sannsynlighet for at portforbudet blir opphevet innen planlagte LU22.

Vi hadde håpet at ved å legge utstillingen til oktober så ville vi forhåpentligvis gå klar restriksjoner. Nå uttaler MT at fugleinfluensa muligens vil bli noe vi må leve med. Så er det hva det vil innebære for oss.

Utstillingskomiteen i SJRF har diskutert situasjonen og av den grunn kommet frem til at vi ser oss nødt til å trekke oss fra å arrangere LU22. For oss er det ikke noe alternativ å flytte utstillingen til et annet sted i landet da det vil være upraktisk for oss. Dessuten vil de fleste av NOR og SJRF sine medlemmer ikke kunne stille duer.

Vi gjør dette allerede nå for å gjøre det mulig for andre foreninger å arrangere eventuelt en høstutstilling.

Vi beklager dette på det sterkeste.

For utst.komiteen i SJRF

Terje Ree

Posted in Ukategorisert.