Jan Heldal 80 år den 30.07.22

Jan Heldal er en sjelden kapasitet for duehobbyen i Norge og internasjonalt.
Interessen for duer startet tidlig og det var duer i Nesttunbrekka til ut i midten av tenårene da fotballen tok over. Etter 8 år i Luftforsvaret med stasjon i Østfold var duene med på flyttelasset til Bergen våren 1972.
Det var norske Tomlere fra Øyvind Klavestad og Modena fra vennen Knut Norman-Larsen. Etter overgang til SAS og arbeids-sted i Oslo var hjelp med dueholdet av familie og venner som Alf Knutsen og særlig Jan Bødtker helt avgjørende. Med stadig flere arbeidsoppgaver i SAS og kontor i Stockholm ble det i 1988 klart at det ble for lite tid til duene og dueholdet ble avviklet. Det meste av NT-stammen gikk til Sundve i Haugesund.
Etter noen år sa han farvel til administrative oppgaver i SAS, og tok permanent opphold i Bergen, Her overtok han sin bestefars gårdskruk i Heldalen, der han også bygget nytt hus, og flere dueslag.
Takket være hans «bedre halvdel» Gunvor, og senere også døtrene Siv og Therese, og andre duefuter, ble duene tatt godt vare på når Jan satt bak spakene i «Jumbo-jet’en» 747, over Atlanteren eller til andre destinasjoner på kloden.
Jan har opp gjennom årene oppdrettet mange raser, spesielt Norske Tomlere, Modana, Bergens Tumlere og Påfuglduer. Alle rasene Jan har beskjeftiget seg med, har han raskt oppdrettet vinnerduer på løpende bånd. Hans øye for detaljer og nøyaktige opptegnelser av hver eneste dues stamtavle, resultater og sterke og svake sider, har sterkt bidratt til de gode resultatene.
Dessuten har han blitt dommer i alle disse rasene, og flere til, og blir mye brukt som dommer i Norge og i utlandet.
Jan har også en uvanlig sterk vitenskapelig kunnskap og duenes genetikk, og ellers alle aspekter ved duehold og oppdrett.
Jan Heldal var redaktør av bladet “Duevennen” i tre perioder, tilsammen i 15 år. Hans første blad var nr.1/1975 da han overtok etter Sundve og det siste nr.4/2007 da Vikse ble ny redaktør.
Han produserte veldig mye av innholdet selv, med artikler i verdensklasse, som berørte et vidt spekter av duenes fasinerende verden.. Hans store kontaktnettet, både i USA, Australia, UK, Tyskland, Danmark, Sverige og andre land, har gjort at mye av innholdet i Duevennen også viste hvordan utstillinger, oppdrett, og andre sider ved dueholdet foregår i andre land. Det var derfor spesielt spennende å få Duevennen i postkassen da Jan var redaktør.
Jan har også vært en stor inspirator for mange (unge og eldre) due-entusiaster. Hans brede og dype kunnskap, klarhet i tanke og tale, og omtanke for de rundt seg har gjort ham til en bauta i duehobbyen.
I en årrekke har han vært formann i Rasedueforeningen «Bergen», og med dette har han også stilt kjellerstuen sin til disposisjon for foreningens møter. Som en ekstra bonus for medlemmene av RFB er hans månedlige e-post oppdateringer om hendelser nær og fjernt. I en tid uten utstillinger, uten Duevennen, men med corona og fugleinfluensa, har disse e-postene vært spesielt kjærkomne.
80 år ser ikke ut til å hemme Jan nevneverdig. Et rikt familieliv med en hengivende kone, tre aktive døtre og svigersønner, og en «mengde» ressurssterke barnebarn og et bevisst forhold til egen helse, gjør at han har et meget aktivt liv, og samtidig prioriterer dueholdet høyt.
Vi Gratulerer Jubilanten, og ser fram til hans tilstedeværelse og innsats i årene som kommer.
Hilsen Rasedueforeningen Bergen, og andre duevenner !

Posted in Ukategorisert.