Visste du at …?

Mattesmarte duer

Sakset fra forskning.no

(Foto: (Illustrasjon: Damian Scarf))


Vi mennesker liker å tro at visse evner er eksklusive for oss, som for eksempel forståelse av matematikk og abstrakte systemer.

Men etter hvert er det blitt godt dokumentert at mange dyrearter kan gjøre enkle talløvelser, som å skille mellom inntrykk som inneholder forskjellig antall elementer.

Primater får til enda mer. Blant annet har makak-aper vist at de kan håndtere abstrakte tallsystemer, gjennom at de klarer å plassere tall i riktig rekkefølge. 

Nå tyder en ny duestudie i tidsskriftet Science på at også luftas rotte trer frem som tallkyndig på omtrent samme måte.


Telte figurer

Psykologiforskere ved University of Otago på New Zealand trente de små, fredssymboliserende dyra til å ordne bilder i stigende rekkefølge, basert på hvor mange figurer de inneholdt, altså med ulik tallverdi.

Bildene inneholdt figurer i mange forskjellige varianter og farger, for å sikre at duene vurderte bildene etter antall elementer, og ikke etter andre faktorer.

For å teste om duene virkelig hadde tatt til seg de abstrakte reglene for tallorden, ble de vist bildepar med tallverdier de ikke hadde sett under treningsøktene, som de så skulle rangere.

Duene mestret også dette, med en så klar margin at det ikke kunne være tilfeldig, ifølge forskerne.

Funnene viser en likhet i hvordan aper og duer forholder seg til tall og i evnen de har til å tilegne seg abstrakte regler, skriver forskerne i artikkelen i Science.

– Også tidligere studier har sammenlignet forståelsen av tall hos aper og duer, men vår forskning sammenligner evnen deres til å lære en abstrakt tallregel, og bruke den i møte med nye tallverdier utenfor treningsmiljøet, skriver de.

Fugler har de siste årene fått oppvurdert sin intellektuelle status, etter at det er blitt forsket mye på nettopp dette. Duene er blant de som nå viser seg å ikke være tapt bak en vogn.


Delt, gammelt grunnlag?

Man har lenge lurt på om vår avanserte forståelse av tall er bygget med fundament i et eldgammelt system.

Når også fugler utviser en viss numerisk forståelse, lurer forskerne på om det betyr at dette er en evne som ble utviklet før forfedrene til mennesker og fugler skilte lag på evolusjonens slektstre. 

Eller er evnen rett og slett utviklet i begge grenene i ettertid?

– Uavhengig av opprinnelse for evnen, føyer våre funn seg til det voksende volumet av forskning som viser at fugler har mange evner som på et tidspunkt var vurdert som noe unikt for primater, som episodisk minne og evnen til å bruke og lage verktøy, skriver forskerne i den vitenskapelige artikkelen.


Referanser: 

D. Scarf, m.fl. Pigeons on Par with Primates in Numerical CompetenceScience, 23.desember 2011

No Joke: Pigeons Ace a Simple Math Test. Nyhetsartikkel på ScienceNOW, 22.desember 2011

Posted in Ukategorisert.