Ole Gunnar Torp 60 år

Ole Gunnar Torp, ØRF sin nåværende formann fyller 60 år søndag 13. mars

Ole Gunnar var jo tidligere mest kjent for sine meget gode Nurnberg Svaler i diverse farger. Men har etter hvert også hevdet seg meget godt i både Norsk Petent og Norsk Tomler.

Og som dommer har han de senere årene vist hvilken flott person han er med å alltid gjøre en god jobb.

Med sitt stillfarende og lune vesen, er det ikke vanskelig å like Ole Gunnar, samtidig som han alltid sier sin mening på en saklig og rolig måte.

Både ØRF og Duenorge for øvrig GRATULERER ham så mye, og vi håper alle at han fortsatt står på i mange år for vår kjære hobby

Med hilsen for hele Duenorge, Bjørn Carlo Andersen.

Posted in Ukategorisert.